Frokostseminar med Bouvet – Industrihistorier om verdiskapende endring

Registrer deg her
Få en god start på dagen med Bouvet og møt lokale industribedrifter som ved hjelp av kunstig intelligens, brukerdrevet innovasjon og utnyttelse av data har skapt verdi og endring i sine bedrifter.

I overgangen fra Industri 4.0 til 5.0 står industrielle virksomheter ovenfor en rekke veivalg om omstilling, innovasjon, brukerinvolvering, optimal utnyttelse av data og forventninger til bruken av kunstig intelligens (KI). Hvordan kan norske industrivirksomheter navigere i dette landskapet og utnytte seg av moderne teknologier på en måte som er både bærekraftig og lønnsom? 

På vårt kommende seminar skal Hennig-Olsen Is, HMH, Glitre Nett, Å Energi og Nasjonalt kompetansesenter for havvind dele sine erfaringer og hvordan de har skapt verdi og endring i sine virksomheter og tanker om fremtidens industri både lokalt og nasjonalt.  

Bouvet ønsker velkommen til en formiddag med innsikt, inspirasjon og gode samtaler.

Program   

08.00 – 08.30 Kaffe & Mingling 

08.30 – 08.35 Velkommen 

08.35 – 09.00 Verdien av brukerdrevet innovasjonsmetodikk
Ann Jorid Haugland – HMH
Bli med på HMHs innovasjonsreise hvor brukerdrevet innovasjonsmetodikk har skapt nye produkter, tjenester og organisasjonsutvikling. Dette har resultert i høy verdi både internt og for kundene  

09.00 – 09.25 Små endringer med store utslag 
Geir Thomas Nordskog - Hennig-Olsen Is / Arild Andås - Bouvet 
Noen gram her og noen gram der – små endringer med store utslag. Hvordan gi verdi av data i produksjonslinjen? Hennig-Olsen Is startet i det små og fikk umiddelbare gevinster av å bruke og synliggjøre informasjon.  

09.25 – 09.50 Dronebilder og KI for raskere og billigere vedlikehold av strømnettet 
Kristin Tukun – Glitre Nett / Rebekka Olsson Omlandsseter - Bouvet 
Teknologi er spennende, og enda mer spennende er den når den kan løse faktiske utfordringer. Hva er KI og hvordan har Glitre Nett, som var tidlig ute, kjørt en test på bruk av droner, bilder og KI til bildeanalyse for bedre, raskere og billigere vedlikehold av strømnettet. 

Kaffe & Mingling 

10.20 – 10.40 Fremtidens industrihistorier 
Svein Are Folgerø - Å Energi 
Hvor kommer vi fra, hvor er vi nå og hvor er vi på vei? Å Energi er et energiselskap med dype røtter, de har levert fornybar energi i generasjoner og står på terskelen til storstilt utvidelse og endring.  

10.40 - 11.00 Industrimuligheter i et nasjonalt perspektiv 
Rune Klausen - Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind  
Havvind byr på store muligheter for Norge med fornybar energi, ny industri, arbeidsplasser og kompetanse. I 2024 ble Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind etablert i Agder, og vi får høre mer om hva havvind kan bety for industrien lokalt og nasjonalt 

11.00 – 11.30 Kaffe & Mingling 

Registrer deg her (gratis).