Digins samarbeid med andre klynger

Hos Digin er vi glade for å ha et sterkt samarbeid med andre lokale klynger, som blant annet GCE Node og Eyde-klyngen. Samarbeid er et viktig skritt for å skape et mer sammenkoblet og nyskapende Agder. Vi deler kunnskap og ideer mellom ulike bransjer og jobber for en fremtid hvor teknologi og digital kunnskap deles i ulike arenaer, noe som kan åpne nye muligheter på tvers av faggrupper.

Samarbeidet dekker mange områder, som kunstig intelligens, datasikkerhet og bærekraftige teknologiløsninger. Ved å jobbe sammen med andre ledende klyngene, håper vi å koble bedrifter sammen, skape arenaer som bidrar til samarbeid og kompetanseutvikling, for å løse de største utfordringene verden står overfor nå.

For mer informasjon om samarbeidet vårt, ta kontakt med Cathrine Stien, på e-post: cathrine@digin.no eller følg med på våre oppdateringer her på vår nettside og gjennom våre sosiale medier.