Frokostseminar – Mestring av endringsledelse ved digital transformasjon

Påmelding
Velkommen til et innholdsrikt frokostseminar med Digin, Sopra Steria, Sparebanken Sør og Experis med tema: "Mestring av endringsledelse ved digital transformasjon" – Fra planlegging til implementering, caser og erfaringer.

Vi gleder oss til å samle fagfolk fra medlemsbedrifter som er dyktige på sitt felt, og til engasjerende foredrag som oppfordrer til dialog. 

Disse skal dele sine erfaringer i løpet av frokostseminaret:

Sparebanken Sør v/ Christer Eikrem de Lange

Sparebanken Sør har som de fleste vært gjennom en digital transformasjon de senere årene. Bank- og finansbransjen eksponeres for stadig økte krav til regulatorisk rapportering, skjerpet konkurransebilde og høyere krav fra kundene. Bankbransjen er i endring og teknologien spiller en veldig viktig rolle i denne endringen.

Sparebanken Sør har gjennom de siste årene gjort seg noen erfaringer med endringer og innføring av nye tjenester. Vi ønsker å dele litt om det som har lyktes, men også noen ting som vi vil gjøres annerledes ved neste korsvei. Vi ser frem til å dele litt av disse erfaringene, og forhåpentligvis få en god dialog med andre som har løst utfordringene på annet vis.

Experis v/ Kai Reidar Moseid-Vårhus
– Mennesker er ikke imot endringer, de er imot å bli endret

Endringsledelse handler om å ta vare på menneskene i en endringsprosess. Det er tross alt de som avgjør om endringen er vellykket eller ei. Det handler om å skape trygghet i ukjent terreng, uavhengig hvilken endring.

Seniorkonsulent Kai R Moseid-Vårhus fra Experis vil presentere hvordan han som Endringsleder jobbet med i store teknologiprosjekter hos Skatteetaten, om viktigheten å være tidlig i gang med endringsledelse, hvordan han benyttet endringsmetodikk, og forhåpentligvis får du med deg ett par verktøy tilbake som enkelt kan tas i bruk.

Sopra Steria v/  Anne Gunn Langeid og Vilde Andersen
– Hvordan sikrer stabil drift av all infrastruktur, gevinstrealisering for en portefølje av digitaliseringsprosjekter og at menneskene i organisasjonen «er med»?

Sopra Steria er Norges ledende rådgivningsmiljø innenfor digitalisering, innovasjon og bærekraft. Gjennom å være Oslo kommune sin driftspartner har vi gjennom mange år gjennomført og ledet en rekke prosjekter for kommunen, sammen med Utviklings- og Kompetanseetaten (UKE). Vilde Andersen fra Sopra Steria sitt kontor i Kristiansand har i de siste 1,5 årene ledet et av leveranseteamene under Sopra Steria sitt driftsteam for Oslo kommune, og vil sammen med UKE dele erfaringer omkring endringsarbeidet for Oslo kommune.

En rød tråd igjennom presentasjon er hvordan man ivaretar leder/medarbeiderperspektivet og endringsledelse i en kompleks organisasjon. En organisasjon hvor det er et kontinuerlig behov for utvikling og forbedring, samtidig som man har høye krav til involvering av mange aktører og det er mange parallelle initiativ og avhengigheter.

Digin serverer en herlig frokost, og vi håper å se deg der!