NORA Annual Conference 2024

Bestill billetter her
3.-4. juni inviterer NORA til sin årlige konferanse på Clarion Ernst Hotel, Kristiansand.

NORA Annual Conference er et årlig arrangement som har som mål å samle det norske forskningsmiljøet innen kunstig intelligens og skape en plattform der inviterte foredragsholdere og deltakere kan dele forskning, ideer, teorier, modeller og nye perspektiver, og samhandle med jevnaldrende fra felt. Kunnskapsdeling og samhandling vil stå i sentrum av konferansen, som igjen vil fremme et sterkt fellesskap av forskere og praktikere, samtidig som det bygger bro mellom unge forskere, startups og industri. Alle forskere fra NORA Partners og Strategic Partners deltar inviteres til å delta på NORA Annual Conference. Representanter fra industri og offentlig sektor er også velkommen til å delta.