Workshop om barrierer og muligheter for IKT-næringen i Agder

Meld deg på her
Menon Economics gjennomfører på vegne av Digin en analyse av IKT- og kompetansenæringen i Agder. Analysen skal belyse næringens, og klyngens rolle i regionen, vekstpotensialet i næringen, og hvilke barrierer og muligheter som foreligger.

Menon Economics gjennomfører på vegne av Digin en analyse av IKT- og kompetansenæringen i Agder. Analysen skal belyse næringens, og klyngens rolle i regionen, vekstpotensialet i næringen, og hvilke barrierer og muligheter som foreligger.

I denne anledningen ønsker vi å invitere alle våre medlemmer til en workshop hvor vi vil diskutere hva som skal til for å videreutvikle næringen regionalt, og hva som kan gjøres av hvem for å realisere videre vekst. Her vil innledende funn fra analysen vil bli presentert som et bakteppe for videre diskusjon, og så langt har vi sett svært spennende funn så dette blir en interessant dag!

Workshopen vil bli avholdt i atriet på Bølgen bærekraftsenter den 25. april 12:30-16:00.

Vi starter med en servering av lunsj fra 12.00-12.30.

Videre agenda:

  • Presentasjon av innledende funn fra analysen
  • Diskusjon fasilitert av Menon

Denne dagene og diskusjonene vil gi svært viktig innsikt i prosjektet, og for videreutvikling av vårt arbeid og hva vi felles som næring bør fokusere på videre! Ditt bidrag er meget viktig og vi håper du har anledning til å delta! 

Bekreft gjerne din deltakelse her: https://app.checkin.no/event/72263/workshop-om-barrierer-og-muligheter-for-ikt-naeringen-i-agder,  innen 21.april.

Dere har også mottatt en spørreundersøkelse fra Menon i forbindelse med prosjektet. Deres svar er svært verdifulle i denne sammenheng, og vi håper dere også har anledning til å svare på denne. Denne delen av analysen gir infomasjon om verdikjeden i regionen og innsikten er et meget viktig bidrag i analysen. Undersøkelsen tar om lag 10-15 minutter å svare på, og er også tilgjengelig her: https://response.questback.com/menonbusinesseconomicsas/ojppq05slx

Vi ser frem til deres bidrag og til å se dere på workshop!