Etter utdeling av prisen ble alle finalistene invitert opp på scenen sammen med Sparebanken Sør og Digin

Årets vinner av Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris

- I en verden preget av sløsing med matproduksjonen samtidig som store grupper globalt fortsatt sulter, fremstår selskap som satser på teknologi innen sektoren som svært fremtidsrettede og som vi absolutt bør stimulere for å få flere av, sa Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør, før han avslørte at Agdir vant årets pris.

Årets Digitalkonferanse var rettet mot utivklere som til daglig jobber blant annet med systemutvikling, koding eller kunstig intelligens. 155 deltakere og foredragsholdere var samlet på Teateret i Kristiansand torsdag 11. november og har høstet gode tilbakemeldinger fra publikummet, blant annet at det var etterlengtet med en slik konferanse på Sørlandet. 

Etter at 16 foredragsholdere, både lokale og internasjonale hadde holdt sine innlegg på to paralellsesjoner ble dagen rundet av med Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris – og startet med korte 5-minutters pitcher på scenen fra de tre finalistene for årets Innovasjonspris; Agdir, Fisk her og Intoto. 

på scenen

Etter tre gode presentasjoner fra finalistene; Frode Aagedal fra Intoto, Trond Are Gjone og Trond Svandal fra Fisk her og Andre Skoog Bondevik fra Agdir, leste Geir Bergskaug opp juryens begrunnelse og videre følger et utdrag fra denne;

– Alle kandidatene har kvaliteter som gjør at de har utmerket seg blant de øvrige nominerte. Og de har alle kommet så langt at det var en svært vanskelig avgjørelse å kåre en vinner blant dem. Som tidligere år har derfor juryen vært nødt til å vurdere mer enn bare kjernekriteriene som er definert for denne prisen. I tillegg til teknologiske og markedsmessige vurderinger, har juryen denne gangen også valgt å vektlegge den regionale forankringen og vinnerens evne til å trekke veksler på både næringsliv og kompetansemiljøer i vår egen landsdel i utviklingen av ny teknologi.
Vi har også funnet det riktig å se på i hvilken grad kandidaten bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver.
Det er det også flere her som gjør, men vi har valgt å falle ned på en virksomhet som retter sine aktiviteter direkte opp mot ett av de mest sentrale bærekraftsmålene til FN.

Gjennom utstrakt samarbeid med en rekke lokale aktører har kandidaten utviklet en gruppe produkter som bidrar til en mer kostnadseffektiv og bærekraftig landbrukssektor.
Resultatene vil ventelig vise seg gjennom større volumer til lavere kostnader for bonden, et mer bærekraftig landbruk, økt selvforsyningsgrad for nasjonen og en vekstkraftig bedrift.

I en verden preget av sløsing med matproduksjonen samtidig som store grupper globalt fortsatt sulter, fremstår selskap som satser på teknologi innen sektoren som svært fremtidsrettede og som vi absolutt bør stimulere for å få flere av.
Juryen har derfor enstemmig konkludert med at årets verdige vinner av Sparebanken Sør og Digins innovasjonspris for 2021 er: Agdir Drift AS!

hurra

vinner

Digin fikk en kort uttalelse fra André Skoog Bondevik fra Agdir rett etter prisutdelingen. 

Hvordan føles det å vinne denne prisen? – Det var overraskende å vinne! Her var det svært gode selskaper vi konkurrerte med og derfor var det jo ekstra stas og moro å stikke av med seieren. Jeg vil legge til at dette betyr mye for oss, spesielt oppmerksomheten vi får, samt hyggelig å få anerkjennelse fra fagmiljøene rundt oss og en ekstern validering av det vi driver med. Jeg er veldig fornøyd.

Årets jury til utvelgelse av Sparebanken Sør og Digins innovasjonspris for 2021 har vært:

• Elisabeth Asser – Sparebanken Sør
• Cathrine Stien - Digin
• Morten Goodwin – CAIR/UiA
• Inge Juul-Petersen – Etablerersenteret Arendal
• Christiane Skage – Lister Nyskaping
• Runar Brøvig – Innoventus Sør
• Tone Kvåle – Skagerrak Maturo
• David M. Simonsen – Innovasjon Norge

Digin gratulerer så mye til både vinneren og finalistene!