Bildet fra Campus Grimstad viser MIL-bygget til høyre. (Foto:Tore Helleland Næss)

AI:Hub – et initiativ for å heve kunnskapen om kunstig intelligens i Agder

Det kommer mange henvendelser til forskningsmiljøet ved UiA fra bedrifter som lurer på om de kan ta i bruk AI, og ofte så er svaret ja. Men forskningsmiljøet har ikke mulighet til å hjelpe disse bedriftene videre for å identifisere innovasjonsmulighetene. Derfor ble AI:Hub etablert. For å være en bro mellom akademia og bedriftene, og hjelpe dem videre for å starte pilotprosjekter og implementere AI forteller Karianne Ormseth, prosjektleder for AI:Hub.

Vi ser at mange av bedriftene som kontakter oss ikke har en klar problemstilling de ønsker å få løst, men er mer søkende i hvilke muligheter de har for å ta i bruk AI, eller hvordan de skal komme seg dit at de kanskje på sikt kan ta dette i bruk. Noen av bedriftene vi snakker med er oppstartsbedrifter som ser innovasjonsmuligheter gjennom bruk av AI og som tenker at det vil kunne gi dem konkurransefordeler inn i eksisterende markeder. Andre bedrifter har store mengder data samlet inn over mange år, men vet ikke helt hva de skal brukes til eller om de kan brukes til noe som gir verdi for bedriften fremover.

AI:Hub prøver å hjelpe bedriftene gjennom workshops med AI-eksperter å definere problemet, og se på hvilke muligheter som kan være veien videre. Kanskje er det å etablere et forskningsprosjekt? Kanskje er det å koble på leverandører som kan løse problemet eller hjelpe dem videre? Eller kanskje det finnes produkter eller teknologier i markedet allerede som kan brukes.

-Vi skal være en kompetansemegler mellom bedriftene som trenger AI og de som kan levere AI. For oss er det derfor viktig å kjenne til ulike leverandører i markedet, slik at vi kan gjøre de beste koblingene for bedriftene som ønsker å teste ut om AI er noe for dem. Vi bistår for eksempel med å søke finansiering til gjennomføring av prosjekter, kompetanse innen AI eller prosjektadministrasjon. Vi har også kjørt workshops med leverandører av AI-tjenester for å diskutere strategi og forretningsmuligheter og har fått flere henvendelser på dette. Det synes vi er veldig spennende. Det gjør at vi blir enda bedre kjent med markedet her på Sørlandet og hvilke muligheter som ligger her.

AI:Hub skal også være en arena for nettverksbygging og kompetanseutvikling for de som er interesserte i AI. Vi har nettopp startet en Discord-kanal for AI-utviklere hvor vi kan dele informasjon, nyheter og hjelpe hverandre for å lage gode løsninger.

Om AI:Hub
AI:Hub er et initiativ for å heve kunnskapen rundt kunstig intelligens i hele Agder. Prosjektet er eid og ledes av Mechatronics Innovation Lab (MIL), og er finansiert av Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder Utviklings – og Kompetansefond i 2 år. Gjennom MIL har prosjektet tilgang på teknologi og regnekraft, og vi jobber tett sammen med forskningsmiljøer ved UiA og Norce.


Les mer om AI:Hub her.