CEO og Founder
Fra venstre: Trygve Rypestøl, partner i Avinto, Kristian Fauske, CEO og Founder.

Avinto – en helt ny tilnærming til digitalisering

Digitalisering og automatisering tar stadig større plass i næringslivet og behovet for innovative løsninger har aldri vært mer kritisk. Det var i dette landskapet Kristian Fauske så et stort potensial.

Kristians erfaringer fra ulike lederroller i logistikkbransjen, kombinert med en stor interesse for teknologi dannet grunnlaget for Avinto - et selskap dedikert til å hjelpe mellomstore norske bedrifter å lykkes med digitalisering og automatisering.

Funnet sin tilnærming til å løse problemer mange har

Gjennom de siste årene har Kristian sett at det finnes et betydelig gap mellom mange bedrifters ambisjoner knyttet til digitalisering og automatisering og evnen til å hente reell forretningsverdi fra arbeidet. Kompetanse og kostnader er ofte de to største barrierene for å lykkes. Mange bedrifter har en god idé om hvordan de kan ta i bruk ny teknologi for å løse sine utfordringer, men sliter med å tiltrekke seg den rette kompetansen til en pris de kan leve med. Det er dyrt og stor fallhøyde knyttet til å bygge opp en egen intern teknologiavdeling, og det er ikke sikkert de klarer å tiltrekke seg den rette kompetansen. Samtidig er IT-konsulentselskaper ofte så dyre at man ikke kan samarbeide lenge nok til å skape reell forretningsverdi.

Avinto har en unik tilnærming til å løse dette problemet. Deres norske prosjektledere har bred erfaring fra det norske markedet og vet hvor skoen trykker for mange bedrifter.
Selve IT-utviklingen skjer på Avintos kontor i Kathmandu, Nepal. Kristian bor selv i Kathmandu, og har over tid bygget opp et meget dyktig team som han selv leder på daglig basis. Dette gjør at kundene får lokal spisskompetanse fra de norske prosjektlederne kombinert med dyktige IT-utviklere som har en skreddersydd kompetanseprofil for akkurat deres prosjekter, til en betydelig lavere kostnad enn i Norge.

Digin er en spennende arena 

Avinto retter nå fokuset mot den spennende utviklingen som skjer innen IT på Sørlandet. Både Kristian og Partner i Avinto Trygve Rypestøl, kommer fra regionen og har et bredt nettverk og et sterkt ønske om å bidra til vekst og modernisering for lokale bedrifter. Nå har selskapet meldt seg inn i Digin der Trygve vil være primus motor for å bygge videre nettverk i Agder. – Jeg ser frem til å delta på arrangementer og samlinger som er tidsaktuelle for oss som jobber med automatisering innen IT-systemer. Det høres også spennende ut med den nye satsingen i Dign, TechTalks Agder. Kanskje vi også kan bidra med noe til dette kompetanseforumet, sier Trygve. Avintos tilnærming til digitalisering har bidratt til å bygge tillit i markedet, noe som har vist seg å være en viktig faktor for suksess. – Tillit er hva vi lever av. Bedrifter ser etter noen de kan stole på vil levere. Vi er store nok til at vi har tilgang på den rette ekspertisen, men små nok til at våre kunder blir godt kjent oss og vet at vi kommer til å følge dem hele veien til mål.

Avinto har et sterkt utgangspunkt takket være deres omfattende erfaring fra logistikksektoren og en tydelig fremtidsvisjon. De er klare for å håndtere nye utfordringer som kommer deres vei. Med sitt engasjement for digitalisering og automatisering har de allerede bevist at de kan utgjøre en positiv forskjell for bedrifter i Norge. I takt med at Avinto vokser, både her hjemme og i Nepal, ser de med spenning på videre muligheter til å utvikle innovative løsninger for norske kunder. Disse løsningene vil være med på å forme fremtidens bedrifter i en verden hvor digitalisering og automatisering blir stadig viktigere.