Call for Papers GeoAI:Konferansen, den 5. Juni 2024 i Kristiansand

Bli med på GeoAI:Konferansen 5. juni i Kristiansand for å lære mer om det siste innen Geografisk AI og nyttige anvendelsesområder! Konferansen legger opp til en hel dag med tekniske innlegg kombinert med brukerbehov og anvendelser. Dagen avsluttes med rundbordsdiskusjoner hvor du møter eksperter og diskuterer innovasjon, prosjekter og løsninger.

Vi håper GeoAI:Konferansen vil skape et innovasjonsrom for kunnskapsdeling mellom miljøer som resulterer i nyttige prosjekter eller innovasjonsideer. Vi ønsker innspill på foredragsholdere eller temaer som dere har lyst å høre mer om. Innspillene og bidrag kan du sende anonymt via lenken: https://forms.office.com/e/AuxA6Y6jqG   

Hvorfor delta på GeoAI:Konferansen?

  • Møt og knytt kontakter med andre eksperter innen AI og geomatikk
  • Del kunnskap og teknologi med partnere og kunder på tvers av bransjer 
  • Oppdag mulighetene til å bli samarbeidspartner med GeoAI:Hub 
  • Få ny innsikt og ideer gjennom engasjerende diskusjoner og kunnskapsdeling
  • Bli oppdatert på de nyeste trendene innen Geografisk AI og lokasjonsdata

Hva er GeoAI:Hub?

GeoAI:Hub er et nettverk med mål om å samle slike initiativer, ekspertise og teknologi på tvers av fagområdene geomatikk og AI, samt andre relevante bransjer for å skape en bedre forståelse og sikre en mer omfattende og tverrfaglig tilnærming for å løse komplekse utfordringer og fremme innovasjon. Visjonen til GeoAI:Hub er å skape et internasjonalt kompetansemiljø innen kunstig intelligens på stedfestet informasjon, og samle initiativer for utveksling av kompetanse og erfaringer på tvers av sektorer og bransjer.