Ingunn Holte fra Defendable

Defendable – et av Norges største cybersikkerhetsselskaper etablerer seg på Sørlandet

Defendable har nylig åpnet kontorer i Agder og meldt seg inn i Digin. Cybersikkerhetsfirmaet satser på å sette nye standarder i en verden der digital sikkerhet aldri har vært viktigere. Defendables primære oppgaver er å forebygge og bekjempe dataangrep, noe som på verdensbasis øker i skremmende hastighet.

Digin inviterte Ingunn Holte, leder for rådgivningstjenester i Defendable, til en kaffe for å høre mer om hvordan selskapet ønsker å bidra til den digitale veksten på Sørlandet.
–Vi tilbyr helhetlige tjenester som hjelper kunder med å forhindre cyberangrep, samtidig som vi bistår med å håndtere og begrense skadeomfanget når noen allerede har blitt utsatt for angrep, forteller Ingunn. – Cybersikkerhet er et komplekst og omfattende område, og ulike virksomheter har ulike behov. Det er derfor viktig for oss å være en partner for kundene våre, og hjelpe dem med å bygge et sikkerhetsnivå som er tilpasset deres digitale trusselbilde og risikoappetitt, fortsetter hun.

Ett skritt foran cyberkriminelle

Defendable har et voksende kompetansemiljø i Oslo, Gjøvik, Bergen, Fredrikstad og Trondheim med til sammen 90 høyt kvalifiserte ansatte. Nå åpner de også kontorer i Grimstad. – Vi ønsker å være en komplett cybersikkerhetspartner som gir virksomhetene vi jobber med tryggheten de trenger, slik at de kan fokusere på sin viktige verdiskaping og vekst. Vi overvåker den digitale infrastrukturen og håndterer trusler døgnet rundt, men vi jobber også proaktivt med å bygge en robust sikkerhetsarkitektur, sikkerhetskultur og beredskap i virksomhetene. Vi er rådgivere som hjelper kunder å utnytte alle de teknologiske mulighetene – på en trygg måte, fortsetter hun.

Ingunns bakgrunn er blant annet fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Justis- og beredskapsdepartementet som begge er lokalisert i Oslo. Da hun startet sin karriere var det et voksende kompetansemiljø i hovedstaden, men ikke like mange muligheter på Sørlandet. Siden den gang har det blitt stadig flere godt synlige cybersikkerhetsmiljøer, både offentlige og private, i Agder.
– Det er store kjente aktører her som Skatteetaten, Sykehuspartner og Telenor for å nevne noen, men det er også veldig spennende med utdanningsmiljøene – både UiA og Noroff, som har en rekke spennende utdanningsløp innenfor cybersikkerhet. Sistnevnte er spesielt spennende for oss som hvert år ansetter en god del studenter til å jobbe deltid i vårt 24/7 operasjonssenter. Det er også spennende at vi nå får kontorer i samme bygning som konsulentselskapet Egde, som er vår strategiske partner her på Sørlandet. sier Ingunn.

Samarbeid og deling av felles erfaring står sterkt hos Ingunn og teamet hennes i Defendable. Selv om det er et konkurransedyktig miljø med mange aktører som er gode på sikkerhetsarbeid, er selskapenes filosofi bygget rundt tankesettet om at de og konkurrentene har en felles fiende utenfra – cyberangriperne. Hun opplever i stor grad at bransjen støtter hverandre i kampen mot motstanderne. Et slikt miljø fremmer læring, felles verdier og vekst.

– Ved å dele erfaringer, fremme en kultur for støtte, og iherdig dyrke både teknologi og mennesker, styrker Defendable sin posisjon innen cybersikkerhet. Selskapets tjenester handler ikke bare om beskyttelse – de handler om å bygge en sikrere digital fremtid, én kunde om gangen, forteller hun.

Vil bidra til landsdelen

Defendable har hatt samarbeid med Digin tidligere gjennom Tech Point og Digitalkonferansen. – Når vi endelig etablerte oss her i Agder, ble helt naturlig for Defendable å melde seg inn i Digin. Jeg er fra Sørlandet og ønsker å skape mer nettverk her. Vi vil gjerne bidra til landsdelen så mye som mulig, om det er å dele fra våre erfaringer på arrangementer eller involvere studentgrupper i aktuelle temaer innenfor cybersecurity, så er vi med!