Den nye kompensasjonsordningen for september 2020 – februar 2021 er åpnet

Mandag 18. januar klokka 08.00 åpner portalen for den nye kompensasjonsordningen for næringslivet og vil gjelde for perioden september 2020 – februar 2021, skriver NHO på sin hjemmeside.

Ordningen er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent. 

Alle interesserte bedrifter må gå inn på adressen: https://kompensasjonsordning.brreg.no/

Ordningen gjelder for:

 • hele Norge, også Svalbard
 • tre tomånedersperioder: september og oktober 2020, november og desember 2020 og januar og februar 2021
 • bedrifter som har hatt minst 30 prosent omsetningsfall i de tomånedersperiodene man søker støtte for, sammenlignet med tomånedersperiodene i året før
 • bedrifter som er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret og er skattepliktige til Norge
 • alle bransjer (med noen få unntak)
 • bedrifter med ansatte (med visse unntak for enkeltpersonforetak)
 • bedrifter som driver lovlig virksomhet og ikke er under konkurs eller besluttet tvangsoppløst. Bedriften må ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.

Viktige krav i søknadsskjemaet

 • det er registrert et omsetningsfall som følge av koronaen på minst 30 prosent i forhold til perioden før 1.mars 2020.
 • bedriften er skattepliktig til Norge
 • bedriften er registrert før 1.mars 2020
 • bedriften har ansatte
 • den som sender inn søknad må være registrert med en nøkkelrolle for bedriften i registrene
 • man må ha oppfylt og betalt betalingspliktene som at alle skatter og avgifter må være betalt før 1. mars 2020.

Kompensasjonen gjelder faste og uunngåelige kostnader. 

Til slutt kan man gå inn på kalkulatoren "Så mye tilskudd kan du få". 

Hvis alle postene er korrekt utfylt - slik at man har krav på støtte - kan man vente seg en tilbakemelding i form av et vedtaksbrev nærmest umiddelbart og en utbetaling på konto i løpet av to – tre dager.

Kilde: NHO