Styret i Digin. Fra venstre (fremst): Styreleder Thomas Henriksen, Frode Aagedal, Jeanette Tharaldsen, Runar Brøvig, Aase Thuestad Wessel-Berg, daglig leder Cathrine Stien, Øyvind Mjølund, Andreas Eriksen-Fedog, Morten Goodwin

Digin-året oppsummert

Det nærmer seg et nytt år og vi tar et tilbakeblikk på året som snart er forbi. Det har vært et kontrastfullt år på mange områder, hvor vi har vi blitt rutinerte på å holde avstand, sprite hender og utviklet oss innenfor digitalisering i rekordfart. 

For mange mennesker og bedrifter har også dette året vært tøft med utfordringene som reiserestriksjoner og karantenekrav fører med seg. Gjenåpningen denne høsten førte til en boost av etterlengtede arrangementer og samlinger i næringslivet, men på slutten av året kom Omikron og restriksjoner ble gjeninnført. Fremover blir det mer Teams og mindre mingling. 

Samtidig er IT-bransjen vant til å forholde seg til digitale løsninger og omstillinger og den optimismen rundt økt vekst og digitalisering – som Digin kartla blant sine medlemmer i 2020, opplever vi fremdeles er tilstede. Norske bedrifter var tidlig ute med å flytte nærmest all kommunikasjon og kundekontakt over på digitale plattformer og fått dette til å fungere fint. Det er først og fremst samlinger, sosiale arrangementer og fysisk nettverksbygging som igjen er satt på vent. Digitalisering og økende fokus på verdiskaping og forretningsmodeller via digitale verktøy og plattformer er fortsatt aktuell i alle bransjer. Det er også viktigere enn noen gang å utnytte mulighetene for nyskapning og effektivisering som digitalisering gir. Mange bedrifter står foran store omstillinger for å sikre økt og bærekraftig konkurransekraft fremover. Økt digitalisering gjør oss også mer sårbare, vi får stadig påminnelser gjennom ulike hendelser som viser hvor viktig det er å sikre infrastruktur og drift.

Ny daglig leder

Starten på året 2021 var preget av mye restriksjoner og lite samlinger. Vanligvis arrangeres Digitalkonferansen på våren, men denne ble nok en gang utsatt til høsten. Digin arrangerte i stedet flere kurs på Zoom, blant annet om programmeringsspråket Phyton gjennomført av Øystein Grøndahl, med over 60 deltakere. Årsmøtet i Digin måtte også avholdes på Zoom og sosial middag utgikk.

I juli fikk vi endelig Cathrine Stien på plass som daglig leder i en 100% stilling. Satsingen har ført til at Digin har kunne bidratt enda mer inn i relevante ressursgrupper, paneldebatter, gjesteopptredener og intervjuer denne høsten. Digin, med Cathrine i spissen er mer synlig på ulike arenaer og fremmer IT-bransjens aktuelle saker. Cathrine har rukket å gjennomføre flere arrangementer med stor entusiasme fra medlemsbedriftene og samarbeidspartnerne, rekruttert flere medlemmer og lagt flere spennende planer fremover.

Cathrine Stien

Høydepunkter i 2021

Et av høydepunktene for Digin i år har vært Digitalkonferansen i ny drakt – en konferanse som var rettet mot utviklerne i bransjen. Tilsammen 16 foredragsholdere, både lokale og internasjonale stod på scenen på Teateret 11. november og høstet gode tilbakemeldinger fra rundt 155 deltakere i etterkant. På konferansen ble det også delt ut Sparebanken Sør og Digin sin Innovasjonspris til bedriften Agdir, der en av begrunnelsene for seieren var at kandidaten har utviklet en gruppe produkter som bidrar til en mer kostnadseffektiv og bærekraftig landbrukssektor. 

Vi må også trekke frem Refresh IT som et vellykket og engasjerende event. Samarbeidet vi har med UiA er svært verdifullt – både for studentene i regionen og bedriftene som deltar på arrangementet og deler ut oppgavene. Flere av våre medlemsbedrifter har gitt oss gode tilbakemeldinger etter høstens Refresh IT og dette samarbeidet ønsker vi å fortsette med i lang tid fremover.

En av studentene fra bachelorprogrammet IT og informasjonssystemer hos UiA har også vært i praksisplass hos Digin denne høsten. Nazir El-Halabi har vært en god ressurs hos oss og vi opplever det som positivt å ha en student som kan bidra i organisasjonen, også med tanke på å utfordre oss litt, og se ting med nye øyne.

Praksisplass

Samfunn og næringsliv i regionen

Vi er stolte over hvordan våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere har håndtert en annerledes arbeidshverdag i 2021 og vi er imponert hvor tilpasningsdyktige og løsningsorienterte de har vært. Vi håper at ting bedrer seg snart slik at vi forhåpentligvis får en mer normalisert hverdag i 2022. I mellomtiden oppfordrer vi våre medlemsbedrifter til å fortsette å bidra til den verdifulle digitaliseringen innenfor næringsliv og samfunn. Vi er spente på hva vi kommer til å oppleve fra IT-bransjen det neste året, som kan gjøre vår region enda mer attraktiv for arbeidstakere fra hele landet.

Digin vil fortsette med å bidra til synlighet, kompetanseløft, innovasjon og verdifulle koblinger for våre medlemmer og ønsker anda flere velkommen på laget i 2022 :)

Refresh IT