IM-prosjektet ble presentert på B2B-frokost hos Næringsforening i Kristiansandsregionen tidligere i mai. Fra venstre: Ingrid Sundli Høibo (Næringsforeningen), Jo Erlend Thunberg (Tangen videregående skole), Jeanette Tharaldsen (Digin) og Andrea Bang (Næringsforeningen).

Digin er engasjert i et fremtidsrettet samarbeid i Agder

Med et lite dytt i ryggen fra Agder fylkeskommune, har Digin tatt stafettpinnen videre for å koble IT-bransjen tettere med videregående skoler over hele Agder. Målet er å gjøre overgangen fra undervisning til praktisk jobb så sømløs som mulig for teknologi-glade elever gjennom Informasjonsteknologi og Medieproduksjon-prosjektet (IM-prosjektet).

Tre av de videregående skolene i Agder har opplæring i informasjonsteknologi og medieproduksjon: Tangen, Sam Eyde og Eilert Sundt videregående skole. Linjene er designet for å ruste studentene for en karriere innen teknologi – i kategoriene IT-drift, IT-utvikling, Innholdsprodusent og Medieteknikk. Nå er det avdekket et behov for å bygge en sterkere bro mellom elever og IT-bransjen. Digin har blitt kjent med engasjerte yrkesfaglærere som er på jakt etter både nye og gjentakende læreplasser, og elevene viser at de tydelig er ivrige for å tilegne seg ny kompetanse. Dette prosjektet inkluderer også god kontakt med opplæringskontorene som har mange års erfaring når det gjelder inntak og opplæring av lærlinger og bistå med rådgivere for lærebedriftene.

Langsiktige og kortsiktige mål
Når et langsiktig mål med IM-prosjektet er å bygge et robust nettverk som synliggjør lærlingplasser, kan dette sikre elevene relevant praksis og erfaring som gir dem større fordeler i videre karriere. Håpet er at vi kan bidra til positive ringvirkninger i samfunnet dersom flere unge IT-talenter blir i regionen etter endt utdannelse. Da må vi i større grad synliggjøre relevante jobber i denne delen av landet. Et annet viktig mål er å få dialog og innspill fra IT-bransjen i Agder og synliggjøre hva slags kompetanse og ressurser de har behov for. Samarbeidet kan både vise frem yrkesfaglige elever (innen IT- og medieproduksjon) og det regionale næringslivet, hvor Digin forhåpentligvis kan være en viktig kobling. Ikke minst – bistå de dyktige lærerne som virkelig brenner for at elevene skal få en skikkelig kickstart på jobblivet.

Det tar tid å bygge et robust bransjenettverk som kan sikre nok læreplasser for elever som trenger det. Oppdraget fra Agder Fylkeskommune varer fra mars 2024 til desember 2025, men målet er at innsatsen i denne perioden skal ha langvarige positive effekter som kan videreføres på flere måter. Ansatte i både skoler og bedrifter, som brenner for å realisere unges potensial, vil ha verdifulle erfaringer å dele og kan bidra til å spre budskapet videre. Vi ønsker at flere bedrifter skal inngå i et engasjert og varig samarbeid. For eksempel kan et felles forum opprettes for å gjøre det lettere for ambassadører hos skoler og næringslivet å forstå hverandre og samarbeide mot felles mål. Målet er at nettverket holder seg oppdatert og vokser og utvikler seg i takt med teknologiske fremskritt. 

Et kortsiktige mål er å sikre nok læreplasser allerede høsten 2024. Digin skal gjennom nyhetsartikler synliggjøre arbeidet vi gjør i samarbeid med Agder Fylkeskommune og de videregående skolene. I dialog med medlemsbedriftene kan Digin kartlegge behovene i næringslivet, noe som er viktig for å forberede elevene for best mulig samarbeid. Jeanette Tharaldsen hos Digin er prosjektleder i 20 % stilling, men også andre ressurser i Digin bidrar inn i prosjektet. 

IM-prosjektet og målet med å bygge et bærekraftig nettverk mellom videregående skoler og IT-bransjen i regionen har foreløpig blitt godt mottatt. Ved å fremme engasjement og samarbeid, samt sikre nok læreplasser, skal prosjektet legge til rette for en smidig overgang fra utdanning til arbeidsliv for ivrige elever. Med en langsiktig visjon om å holde talentene i regionen og møte bransjens behov, vil de samlede innsatsene fra skoler, bedrifter og opplæringskontorer bidra til å styrke både lokal kompetanse og økonomisk vekst. Vi gleder oss til det videre arbeidet med dette viktige prosjektet fremover!

Har du noen innspill, spørsmål eller ønske om å bidra, ta gjerne kontakt med Jeanette Tharaldsen, jeanette@digin.no