Stolt styreleder i Digin; Andreas Eriksen-Fedog

Digin er tildelt nok et bronsemerke fra European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)!

IT-klyngen på Sørlandet har igjen markert sin posisjon ved å motta bronsestatus fra det europeiske sekretariatet. Denne prestisjefylte anerkjennelsen, kjent som «Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence», understreker Digins fremragende innsats og engasjement i bransjen.

Cathrine Stien, daglig leder i Digin, uttrykker sin stolthet over denne utmerkelsen. "Å gjenoppnå bronsestatus etter en intensiv og dyptgående benchmarking-prosess er en stor ære. Denne anerkjennelsen fra det europeiske sekretariatet for klyngeanalyse bekrefter vår posisjon som en topp europeisk klynge og vitner om styrken til både Digin og våre medlemmer," sier Stien.

Klyngen skal fremover gjennomgå en omfattende evaluering hvert tredje år, hvor over 40 kvalitetsindikatorer analyseres. Denne prosessen involverer intervjuer med klyngeorganisasjonsteamet og grundige kontroller av dokumentasjon for å verifisere resultater, arbeidsprosesser og roller. Det ultimate målet er å oppnå tildelingen av det ettertraktede gullmerket i fremtiden. Evalueringsekspertene har uttrykt stor beundring for Digins innsats og initiativer som bidrar positivt til medlemsbedriftenes utvikling, regionens IT-status og fremtidige planer. Rapporten fra vurderingen belyser Digins betydning og bidrag til sektoren. "Dette er ikke bare en inspirasjon, men også en uvurderlig ressurs i vårt videre arbeid," sier Stien.

Andreas Eriksen-Fedog, styreleder i Digin, legger til: "Denne anerkjennelsen er en bekreftelse på vårt utmerkede arbeid og gir oss et solid grunnlag for videre vekst. Vi kan nå sammenligne oss med andre klynger og benytte denne rapporten som et effektivt verktøy for fortsatt utvikling. Å gjenoppnå denne sertifiseringen, som vi en gang mistet, er et kvalitetsstempel vi er svært stolte av.

Med bronsestatusen fra European Secretariat for Cluster Analysis, står Digin nå sterkere enn noen gang. Denne anerkjennelsen er ikke bare en bekreftelse på det utmerkede arbeidet som har blitt utført, men også en motivasjon for fremtidig vekst og innovasjon. Med et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring og et mål om å oppnå gullmerket, er Digin godt posisjonert til å fortsette å spille en sentral rolle i utviklingen av IT-bransjen på Sørlandet. Denne utmerkelsen er også et vitnesbyrd om regionens voksende betydning i den europeiske teknologisektoren. Dette danner grunnlaget for at Digin og dens medlemmer, sammen kan utforske nye muligheter og drive IT- bransjen fremover.

digin