Fra venstre; styreleder i Digin, Tone Speilberg Birkenes, Kristian Råmunddal og Geir Haugum fra Business Region Kristiansand, og Konstituert daglig leder Digin, Jeanette Tharaldsen.

Digin får midler for å øke digital kompetanse i regionen

Digin er bevilget 400.000 i støtte fra Kristiansand kommune ved Business Region Kristiansand for prosjektet «Digins Digitale Innovasjonshub» (DDI). Prosjektets hovedmål er å sikre arbeidsplasser, innovasjoner og nye bedrifter gjennom samarbeid.

Korona har på kort tid endret måten vi jobber og lever på.  

- Derfor er det viktig at Digin opptrer som en sentral og aktiv samarbeidspartner for IKT-bedrifter og andre relevante aktører i Agder. Det er bakgrunnen for prosjektet, som har en kostnadsramme på 600.000, forklarer styreleder, Tone Speilberg Birkenes. 

Prosjektets langsiktige mål er at medlemsbedrifter og samarbeidspartnere skal skape nye innovasjoner og tiltak som øker den digitale kompetansen i Agder. Samarbeid står sentralt i prosjektet. Pengene er øremerket til kompetansehevende kurs, arrangementer og innovasjonsmøteplasser for realisering av innovasjoner og nye bedrifter. 

- Aktører som ønsker samarbeid og deltakelse skal inviteres inn i de ulike arenaene som skal arrangeres i løpet av prosjektperioden. Vi ønsker også å involvere I4Helse, Universitetet i Agder, Senter for kunstig intelligens (CAIR) og det nye bærekraftssenteret i Kristiansand.

Prosjektet skal ikke konkurrere med eksisterende innovasjon- og inkubatormiljøer, men heller opptre som en støttende aktør der medlemsbedriftene kan bli involvert. 

- Digin har i lang tid arbeidet for å øke innovasjonsnivået og kunnskapsnivået rundt bruk av kunstig intelligens, eHelse og beredskap. Den nåværende samfunnssituasjonen har ytterligere forsterket behovet innen disse og andre fagområder. Vi opplever at teknologiske nyvinninger utvikles, noe Digin, og særlig dette prosjektet, kan bidra til å realisere ved konkrete tiltak som stimulerer til samarbeid og finansiering.

Digin har også fått innvilget støtte til prosjektet Digin INK, som skal koble næringsliv med mennesker som har IKT-kompetanse som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Her kan du lese mer om Digin INK. Digin DDI har et års varighet.