Digin og året 2019

Digin kan se tilbake på et aktivt år i 2019. Medlemsantallet er nå vokst til 95. Det er gledelig å se at medlemsmassen utover IT-bedrifter representerer de fleste bransjer, det offentlige og akademia. Digin har i 2019 blitt finansiert gjennom medlemskontingenter, støtte fra Aust-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune. Tilsammen ca kr 1,3 mill. I tillegg er det kommet prosjektfinansiering rundt I4Helse satsingen til UIA, samt noe overskudd på konferansene som Digin arrangerer.

I år har vi tatt for oss temaer som samfunnssikkerhet, beredskap, internet of things (IOT), big data og kunstig intelligens blant mye annet. Vi gleder oss til et nytt år med nye utfordringer, muligheter og samarbeid. Her er noen av årets høydepunkter:

Digitalkonferansen 2019

Ble gjennomført for 5. gang i mars med stor suksess på Hotel Caledonien. 274 deltakere hadde funnet veien til konferansen, noe som nok en gang førte til rekorddeltakelse! Spørreundersøkelse i etterkant viste at over 60% av deltakerne skaffet seg nye forretningsforbindelser under konferansen. Samarbeidspartnere var Sparebanken Sør, Egde Consulting, Webstep, Evry, Generator Digital, Business Region Kristiansand, CAIR, Headliner og Effera. Foredragsholdere var blant annet fra Facebook, Telenor, Sopra Steria, Microsoft, IBM, CAIR og Anzyz Technology.

Digin og Sparebanken Sør sin Innovasjonspris

Den gjeve prisen ble delt ut på Digitalkonferansen. I år var det veldig mange sterke kandidater som juryen fikk på bordet. Optilift var den aktøren som gikk til topps og vant 50.000 kr, samt heder og ære.

Digin og Arena-status

Digin har i 2019 hatt en lenger prosess i forbindelse med søknad til Innovasjon Norge om Arena-status i deres klyngeprogram. I denne prosessen er det blitt gjennomført to større workshops og en samling med relevante aktører, samt mye tid for å skrive selve søknaden. Dessverre lyktes vi ikke å vinne frem. Det var totalt 20 søkere og kun 4 fikk Arena-status. 

Digin fortsetter imidlertid prosessen rundt temaet vi søkte på - bruk av ny teknologi/kunstig intelligens for å møte de store utfordringene klimaendringene skaper rundt krisehåndtering, beredskap og samfunnsikkerhet.

Refresh IT - et viktig, årlig samarbeid

Digin er med på å arrangere Refresh IT - en samling som går ut på å koble sammen bachelorstudenter fra Institutt for informasjonssystemer på UIA med næringsliv. 

Refresh IT ble første gang arrangert høsten 2016 og har blitt en kjempesuksess. Samarbeidet har resultert i mange gode prosjekter gjennomført av dyktige, og ikke minst, nytenkende studenter. I tillegg har Digin vært involvert i en del andre aktiviteter inn mot studenter som blant annet mentorrolle for nyskapningscaser.

Workshops og prosjekter

Digin har vært involvert i en rekke workshopper med blant annet Google Development Group, Electric Region Agder, samt vært involvert i ulike prosjekter innenfor flom, kompetanseheving og klynge-forumer.

I4Helse

Digin har fått betydelig midler for å engasjere næringslivet i satsingen til I4Helse i Grimstad. Det er gjennomført workshop rundt dette, og det pågår en større nordisk markedskartlegging og et standariseringsprosjekt sammen med Direktoratet for eHelse som løper inn i 2020. 

Sikkerhetskonferansen

Årets Sikkerhetskonferanse ble arrangert 16. oktober og stilte svært viktige spørsmål innenfor samfunnssikkerhet, trusler mot IT og digitalisering, klimapolitikk og kriseberedskap. Konferansen ble avholdt på Hotel Caledonien med 120 deltakere, og gav gode tilbakemeldinger fra deltakere. Foredragsholdere i år var blant annet Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Tom Seierstad fra Microsoft Norge, Roar Storm fra Atea og Scott Basgaard fra Intoto, Chris Dale fra Netsecurity, Fredrik Grindland fra Bouvet, Helene Holte og Jan Ivar Øyulvstad fra Egde Consulting.

Skagerrak Business Summit

Dette er en årlig konferanse som veksler mellom å foregå i Danmark og Norge. I år ble konferansen arrangert i Kristiansand med temaer som kunstig intelligens og ny teknologi innenfor de to sektorene maritim næring og byggebransjen. 120 deltakere fra både Norge og Danmark var på Hotel Caledonien denne dagen og tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen var at majoriteten var svært fornøyd med konferansen og de mulighetene den gav for business på tvers av Skagerrak.

Hva kan vi vente oss i 2020?

Digin forsetter inn i 2020 med mange spennende og interessante prosjekter og aktiviteter. Året starter allerede med workshop 16. januar der fokuset sikter seg inn på beredskap og samfunnssikkerhet. Fokuset er  rundt flomprosjekter og transport og workshoppen arrangeres hos Kristiansand kommune og ledes av IBM.

Digin er i full gang med Digitalkonferansen som arrangeres 26. mars på Hotel Caledonien. Mange foredragsholdere på plass og vi har åpnet for påmelding med Early Bird billetter. Se mer her.

Juryen til Digin og Sparebank Sør sin Innovasjonspris skal ha det første møtet allerede 9. januar. Da starter «jakten» på de gode kandidatene.

I4Helse prosjekter er også i full gang og det vil bli en rekke aktiviteter rundt dette på nyåret.

Årsmøte i Digin blir 12. februar og holdes som tidligere år i lokalene til Klubben i Kristiansand. 

Følg med på våre nyhetsbrev fremover, samt informasjon på våre sosiale kanaler Facebook og LinkedIn. Takk for året som er gått og god jul og godt nytt år. Vi gleder oss til fortsettelsen!