Fra venstre: Åsne Holtklimpen og Per-Torben Sørensen

Digin og ildsjeler lanserer nytt initiativ for kompetanseheving innen IT i Agder

Det er mye spennende som skjer innenfor IT-fagmiljøet på Sørlandet. Digin har lenge ønsket å initiere aktiviteter for å øke IT-kompetansen for alle som er interesserte og nå har det kommet en spennende henvendelse fra medlemmer.

Åsne Holtklimpen fra Crayon og John Aleksander Moen fra Cisco har lenge gått med idéen om et kompetanseforum, og Åsne sammen med sin kollega Per-Torben Sørensen satte ballen i rulle da de inviterte Digin på en inspirasjons-kaffe der vi snakket om hvordan Digin kan sette i gang et kompetanseforum som åpner dørene for kunnskapsdeling og læring på tvers av bransjen. Målet er å skape et uformelt forum for kompetanse ved å gi et tilbud til alle som er interessert i å fordype seg ekstra i et IT-relatert tema. Initiativet kommer etter at flere i miljøet har ytret et behov for kompetanseutvikling som ikke nødvendigvis kun er rettet mot ansatte i IT-bedriftene, men også for alle som er nysgjerrige og vil lære mer. Siden mange allerede deler sin kunnskap med kollegaer, hvorfor ikke utvide dette til flere?

Samtaletema fra IT-lønningspilsen

Det er derfor gledelig å kunne informere at vi nå, sammen med ildsjelene Åsne og Per-Torben lanserer kompetanseforumet der vi skal tilby kompetanseheving og erfaringsdeling på tvers innenfor ulike temaer som bransjen selv er opptatt av. Åsne og John Alexander har også en finger med i spillet når det gjelder ItsNotWorking (tidligere IT-lønningspilsen) – en uformell get-together i Kristiansand som skjer den siste fredagen hver måned. Fra samtalene her har de forstått at det er et reelt ønske om kompetanseheving uten at det skal koste for mye, og "enkelt" og "tilgjengelig" er viktige stikkord fra forespørselene.

 

Bilde over: John Alexander Moen, en av initiativtakerne til TechTalk Agder og ItsNotWorking.

 

– Foreløpig forslag til navn for forumet er TechTalks Agder, noe som klinger med Ted Talks. Vi brenner for deling av kunnskap og ferdigheter. Håpet vårt er at vi skal være med på å starte dette, så følger andre dedikerte folk i bransjen etter. Det kan være at du har lyst til å stille opp på en ettermiddag for snakke om et tema du har mye kunnskap om? Med TechTalks Agder ønsker vi å tilby en arena for deling av kunnskap og ferdigheter som kan styrke regionens posisjon innenfor IT, sier Åsne.

Kompetanseutvikling for alle

Mange av de ansatte i IT-bransjen tar ofte kurs og sertifiseringer på egenhånd eller gjennom arbeidsgiver. Tanken bak TechTalks Agder er inspirert av slike kurs, og vil samtidig tilby noe litt annerledes. Det kan være å gi know-how, tips og eksempler utenom det som vanligvis tilbys i de tradisjonelle online opplæringskursene. Det trenger ikke nødvendigvis være med den veldige formelle og profesjonelle rammen, forteller Åsne.

Målet med initiativet er å øke det generelle kompetansenivået. Tilbudet skal rettes mot personer som både er i jobb, så vel som de som søker jobb innen IT. Det er håp om at økt kunnskap innen ulike temaer kan hjelpe folk i jobb, og de som søker jobb, ved å gjøre dem mer attraktive for arbeidsgivere.

Noroff Accelerate tilbyr et fleksibelt kursopplegg i Kristiansand, hvor de åpner for eksamensavleggelse for kurs fullført både hos dem og andre steder. Med tilgang på eksamensvakter og tilpassede lokaler, faciliterer de sertifiseringer og eksamener – eksempelvis for Microsoft, hvor det kreves strenge testprosedyrer for å oppnå sertifisering. Digin utforsker nå muligheter for samarbeid med utdanningsinstitusjonen for å integrere slike eksamensmuligheter inn i det nye kompetanseforumet, med mål om å utvide og forenkle tilgangen på kvalifiserende tester og sertifiseringer for IT-fagfolk i regionen.

I motsetning til mange andre forumer, vil dette initiativet legge stor vekt på læring og utvikling av kompetanse. Digin ser for seg å arrangere kveldssamlinger og temakvelder for å gjøre det enkelt for folk å delta etter arbeidstid. For eksempel er det planlagt en sesjon om AI og sikkerhet 6. mars kl 17-20, for de som har kjennskap til og interesse for M365. (Her kan du lese mer og melde deg på kurset).

Bli en del av kunnskapsdelingen

Digin inviterer entusiaster med dybdekunnskap eller de som ønsker å dele sin innsikt, til å engasjere seg i dette spennende initiativet. Om du kan tilby et inspirerende webinar, en hands-on workshop, eller annen form for kunnskapsutveksling, ser vi på ditt bidrag som en verdifull ressurs. Dette initiativet representerer en mulighet til å berike IT-kompetansen lokalt og bygge et sterkere fagmiljø gjennom felles innsats og erfaringsutveksling.

Gjennom dette tiltaket sikter Digin mot å møte behovet for faglig påfyll, samtidig som vi ønsker å bygge videre på en kultur preget av åpenhet og deling. Håpet er å bringe sammen engasjerte personer for felles læring og vekst og vi oppfordrer alle som føler seg kallet til å dele sin ekspertise eller undervisningsmateriell, til å ta kontakt med oss!