Digital transformasjon på steroider

Digin har pratet med noen av lederene i IKT-bedriftene på Sørlandet og deres erfaringer med digital samhandling i disse koronatider.

Alexander Salveson Nossum fra Norkart Alexander Salveson Nossum fra Norkart mener situasjonen med koronaviruset har satt igang en ekstrem-digitalisering av det norske arbeidslivet og det offentlige tjenestetilbudet. I følge Alexander jobber alle som kan «remote» og digitalt i disse dager.

-Alle må jobbe digitalt for å "overleve". Digital samhandling har blitt førstevalget - og plutselig har alle tatt i bruk video i møter der tidligere var dårlige telefonkonferanser eller skurrete-lyd-på-møteromoppsett. Heldigvis har alle en vilje til at digital samhandling skal fungere bra - enten de er kunder, partnere, prosjektmøter eller ledere.

Myten om teknologi-barrierer
Videre mener Alexander at Covid-19 har disruptert jobbkulturen vår og satt digital transformasjon på steroider. For bare noen måneder siden påstod han i et foredrag at teknologi og algoritmer ikke er et problem for digitalisering - men det er mennesker og kultur som står i veien. Nå opplever vi at dette var en treffsikker påstand: teknologi-barrierer er ikke store - alle har tilgang på mange ulike former for digital samhandling som videkonferanseverktøy, chatteverktøy, dokumentdeling, planleggingsverktøy, data og algoritmer – og Covid-19-situasjonen har gjort at de fleste nå tar dette i bruk.

Det har også eksplodert med digitale jobbsosiale initiativ hos mange bedrifter. Alt fra digitale konserter, fagkvelder, fredagspils til «digitale kaffetraktere»: åpne videomøter som man kan «tilfeldig» treffe andre kollegaer over en prat, gjerne arrangert av arbeidsgivere og ledere. Ledelsesfaget har blitt digitalisert – over natten – og disruptert mange gamle måter å utøve ledelse og samhold på.

IT-bedriftene godt rustet
Norkart sin erfaring er en vekst i trafikk og bruk av deres digitale selvbetjeningsløsninger. Blant annet opplever de en ekstrem økning i trafikken på kartløsninger og selvbetjeningsløsninger for kommuner som Kommunekart og e-Torg.

Også styreleder og partner i Intoto, Frode Aagedal, er vant til å jobbe distribuert. Han mener vi nå som samfunn tar 5 års-steg spesielt med tanke på at de som ikke er vant til online møter nå blir nødt. Dermed kommer det trolig til å bli mye mer vanlig med online møter fremover, noe Frode opplever som positivt i forhold til å spare mye reisetid og jobbe mer effektivt. Intoto holder til i Kvinesdal, men jobber med intelligente vassdrag, klimaplattformer, IoT og teknologi som er aktuelt over en spredt geografi. Da er det helt nødvendig å kommunisere via videomøter. Han trekker frem et eksempel på et verktøy som kan være en av de store «vinnerne» etter koronatiden; nemlig plattformen Crowdcast. Dette er en plattform som er spesialisert på online konferanser, og har opplevd en femdobling i aktivitet siste ukene.

Tilpasser oss raskt
Forskningsleder i Red Rock, Jose Julio Gonzalez synes det er interessant å se hvordan fagfolk håndterer en tettere digital samhandling i disse tider.

- Vi opplever en stor endring i den digitale verden akkurat nå, og det er åpenbart at vi kan klare å tilpasse oss å jobbe digitalt og virtuelt. Online møter fører ofte til mer effektive arbeidsdager fordi vi kan jobbe i sanntid og trekke inn ekspertise hvor den måtte befinne seg etter behov.

Se flere gode råd for online møter: https://www.digin.no/nyheter/gode-rad-for-online-moter/