Digitalkonferansen 26. mars

Vi gleder oss til å samle aktører innen næringsliv, akademia og offentlig sektor til en fantastisk konferanse på Caledonien Hotel, slik Otto planla og ønsket.

For mer informasjon om Digitalkonferansen, se her.

Etter samråd med styret i Digin og Otto Isaksens familie skal konferansen arrangeres som planlagt.