Doorway kjøpt opp av Telecomputing

I en pressemelding fra TeleComputing opplyses det om at TeleComputing har inngått en avtale om å kjøpe Doorway AS, et IT-selskap som leverer skytjenester og IT-driftsløsninger for kunder i SMB markedet på Sørlandet.

Doorway ble etablert i Arendal i 2002. Siden den gang har det utviklet seg til en betydelig IT-drifts-leverandør på Sørlandet, med med spesialkunnskap om hybride IT løsninger.

De hadde i 2016 en omsetning på 120 MNOK og nærmere 400 kunder.

Oppkjøpet er, ifølge pressemeldingen,  en videreføring av TeleComputings ambisiøse vekststrategi – som innebære fortsatt geografisk ekspansjon i Skandinavia med en tydeligere tilstedeværelse på Sørlandet, styrking av TeleComputings posisjon innen SMB segmentet, samt videreutvikling av det eksisterende tjenestetilbudet innen hybride skytjenester og konsernets vertikalspesifikke tjenestetilbud.

Doorway kommer til å videreføre sin virksomhet som en del av TeleComputing og alle Doorways eksisterende og nye kunder vil således dra nytte av det brede tjenestetilbudet og kompetansen til TeleComputing.

Etter oppkjøpet vil TeleComputing-konsernet ha en årlig omsetning på ca 1,8 milliarder kroner og ca. 1.000 medarbeidere, hvorav nærmere 350 medarbeidere er lokalisert i Norge.

Hele pressemeldingen kan du lese her