Fra venstre: Ingunn Holte fra Defendable, Helene Holte fra Egde.

Dypdykk i cybersikkerhet under Techpoint

På dag 2 under Techpoint samlet vi bransjeeksperter og entusiaster for å utforske cybersikkerhet som både forretningsrisiko og mulighet.

Under Techpoint arrangerte Digin og Egde sitt eget fagspor: Cybersikkerhet som forretningsrisiko og forretningsmulighet. Her satt vi fokus på et av de mest aktuelle temaene i teknologibransjen. Med en blanding av erfaringsbasert innsikt og live demonstrasjon, fikk deltakerne et innblikk i hvordan cybersikkerhet både kan være en forretningsrisiko og en forretningsmulighet.

Live Cyberøvelse ga reell innsikt i virkeligheten

Et av høydepunktene under eventet var en "live" cyberøvelse på scenen. Med Helene Holte (Egde) og Ingunn Holte (Defendable) i spissen, fikk deltakerne en førstehåndsopplevelse av utfordringene knyttet til cyberangrep og viktigheten av forberedelse. Denne øvelsen viste også viktigheten av godt samspill mellom deltakerne. Veldig gøy å se dette samspillet til tross for at de ikke kjente hverandre godt fra før, men likevel klarte å komplementere hverandres kunnskap og ferdigheter. Dette gjenspeilet hvor essensielt det er med godt samarbeid i det virkelige liv når man står overfor cybertrusler.

Disse deltok som fiktiv ledergruppe i Digital kommune: Åsmund Myklevoll fra Sparebanken Sør, Thom-Arne Norheim fra Norse Atlantic Airways,  Ingunn M. Kvivik fra Kristiansand kommune, Dinela Dulovic fra HMH, Knut Lindland fra Agder Fylkeskommune og Jorunn Gislefoss fra Universitetet i Agder.

di1

Historiefortelling fra ekte hendelser

Deltakerne fikk også et innblikk i reelle hendelser gjennom spennende historiefortelling om tidligere cyberangrep. Bidrag fra Sparebanken Sør v/ Gry Moen og Åsmund Myklevoll og Norse Atlantic Airways v/ Thom-Arne Norheim og Helene Holte (Egde) gav deltakerne en forståelse av hvor reelt og nåværende fenomen dette er, som bedrifter stadig må være forberedt på.

dig

Vi er utrolig takknemlig for det gode engasjementet som ble vist fra deltakerne og alle som kom for å lytte fra salen. Vi håper alle opplevde en god balanse mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, i tillegg til å få en mer helhetlig forståelse av temaet.

I kjølvannet av arrangementet er det tydelig at Agders teknologimiljø er sterkt og dedikert til å dele kunnskap og erfaring. Med slike initiativer kan vi forvente en fortsatt oppadgående trend i forståelsen og implementeringen av cybersikkerhet i regionen.

dit