e-Helsealliansen inviterer til konferanse om e-Helse

e-Helsealliansen er et regionalt samarbeid mellom aktører fra forskningsinstitusjoner, private og offentlige miljøer som ønsker å utløse Agders potensial for å utvikle og å ta i bruk nye e-helseløsninger. 

På vegne av e-Helsealliansen arrangerer Aust-Agder fylkeskommune, Sørlandet Sykehus, Egde Consulting og Digin, e-Helsekonferansen.

Gjennom e-Helsekonferansen går vi sammen om å sette fokus på næringsutvikling innen e-helse. Bransjen er i enorm vekst, og vi ønsker at Sørlandet skal lykkes på dette feltet.

På konferansen får du blant annet høre hvilke muligheter som finnes her på Sørlandet, samt hvordan din bedrift kan bli leverandør av teknologi til helsesektoren.

e-Helsekonferansen arrangeres 31. mai på Kreativt Møtesenter.

Adresse: Terje Løvås vei 1, Grimstad.
Arrangementet er gratis for alle, og inkluderer også gratis lunsj

Mer informasjon, program og påmelding finner du her