"Endelig er Blockchain mer forståelig"

Med godt over 50 deltakere på Torsdagens Frokostseminar leverte Effera og Decentralize IT interresante og lærerike foredrag om Blockchain
  • Bilde 09.11.2017, 09 08 31.jpg
  • Bilde 09.11.2017, 09 38 36.jpg
  • Bilde 09.11.2017, 09 38 56.jpg

Robin A.R. Moundnib og Sondre Flovik fra Decentralize IT og Øyvind Mjølund fra Effera leverte Torsdag to svært interessante og lærerike foredrag om Blockchain og bruksområder for teknologien som oftest forbindes med kryptovalutaen Bitcoin.

Mer enn 50 personer deltok på Frokostseminaret, og flere ga uttrykk for at seminaret var oppklarende og gjorde Blockchain mer forståelig.

Dersom du er interessert i å lære mer om Blockchain kan du lese denne prosjektrapporten som er utviklet av Effer