CAIR teller nå 22 forskere og flere skal det bli

Ett år siden Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) ble etablert

Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved Universitetet i Agder holder ettårsmarkering 22. mars 2018 på UIA Grimstad. Sørlandet satser på å bli et kraftsenter innen kunstig intelligens.

CAIR har fått stor respons fra både næringslivet og det offentlige. Blant samarbeidspartnere de har knyttet til seg finner vi blant annet  Anzyz, Bilagos, Sørlandets Sykehus og Smart Inspection. CAIR har nå finaniserte prosjekter på tilsammen 60 millioner.

Sterk vekst

Ved oppstart var det tilknyttet 14 forskere, og nå etter ett år er det 22 Kunstig Intelligens- frelste hoder. De har også planer om å bli flere. I dag er pågangen så stor, både nasjonalt og internasjonalt at de rett og slett ikke klarer å følge opp alt. 

Ole Christoffer Granmo er Direktør og Professor ved CAIR

CAIR har allerede fått en sterk posisjon innenfor sitt område både nasjonalt og internasjonalt, noe de er stolte av. Deres arbeid har ført til at regionen vil få et sterkt konkurransefortrinn innen kunstig intelligens, delvis på grunn av at de arbeider med fremtidig teknologi. Deres filiosofi er likevel å utvikle teknologi som kan deles med andre.

Nye, spennende arbeidsplasser

Digin satser mye innenfor dette område også. Dette gjøres gjennom aktiviteter som konferanser, workshops, studieturer, nettverking for å skape nye aktiviteter med denne teknologien som igjen fører til at et etablert næringsliv og offentlig sektor kan utvikle seg. I tillegg skapes det nye bedrifter med lønnsomme arbeidsplasser. 

Regionen har derfor nå en unik mulighet tul å skape et kraftsenter innenfor kunstig intelligens som kommer til å skape mange, nye interessante arbeidsplasser.

CAIR arrangerer 1-årsmarkering i Grimstad 22. mars. Les mer og meld deg på her. Se fullt program nederst i artikkelen.

Digin arrangerer Digitalkonferansen 11. april med temaer som kunstig intelligens, Big Data og IoT. Les mer og meld deg på her.

CAIRs ettårsmarkering 22. mars 2018:

Program for dagen (påmelding nederst på siden):

11:00 Åpning v/Statssekretær Aase Marthe Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
11:10 AlphaMorale Zero - How to give artificial intelligence morality v/Filosofiprofessor Einar Duenger Bøhn
11:20 Hvordan nyskapende kunstig intelligens kan forandre hverdagen ved Sørlandet sykehus v/Forsker Geir Thore Berge
11:30 Slik gjør vi det: AI-forskning skulder-ved-skulder på tvers av fagdisiplinene v/Overlege, anestesi, dr. med. Tor Oddbjørn Tveit
11:40 An early meeting between CAIR's basic research and Agder Energi's cutting edge expertise can now change the hydropower production of the future v/Dr. Bernt Viggo Matheussen
11:50 CAIR i samarbeid med SINTEF gjør kunstig intelligens tilgjengelig for alle med smartere chatbots v/Dr. Morten Goodwin
12:00 Tilbake til bits - hvordan en gjenglemt ide fra 1950-tallet kan åpne helt nye veier for kunstig intelligens v/Professor Ole-Christoffer Granmo

12:10-13:05 Lunsj og postersesjon med post.doc. og PhD-studentene våre

13:05 Åpning av AI-sirkelmøtet v/Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønessen
13:15 The challenges and opportunities of the Cognitive Era v/Loek Vredenberg, CTO og teknisk leder, IBM Norge
13:30 Er chatbots den nye helsesøsteren for ungdom? v/Dr. Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker ved SINTEF
13:45 AI i politiet v/Bente Skattør, 
senior IKT-rådgiver, Oslo politidistrikt
14:00 Kake og kaffe
14:30 How cognitive services and AI will change the industry v/Martin Slijkhuis, Public Safety & National Security Western Europe Microsoft Corporation
14:45 Naturlig språk som grenseflate mot intelligente systemer v/Dr. Asbjørn Følstad, seniorforsker ved SINTEF
15:00 Copernicus and AI v/Dr. Dag 
Anders Moldestad, Norsk Romsenter

 

Meld deg på her.