Fremtidens IT-sikkerhet

Vi trenger din hjelp for å skape fremtidens IT-sikkerhets utdanning!

Fokuset på IT-sikkerhet vokser seg stadig større etterhvert som de digitale angrepene blir stadig mer avanserte. 
Det norske næringslivet er stadig utsatt for digitale angrep, og å beskytte sin virksomhet for uautorisert tilgang og sabotasje er noe av det aller viktigste for bedriftsledere, men det er også en av de aller største utfordringene.

I 2016 fikk Digin, GCE Node og Noroff University College tildelt midler fra Innovasjon Norge med fokus på kompetanseheving innen IT-sikkerhet på Sørlandet. 
Sammen skal vi skape det vi håper skal bli den aller beste bachelor-utdanningen innenfor IT-sikkerhet i Norge, i tillegg til å skreddersy kurs spesielt rettet mot næringslivet for å øke kompetansen i bedrifter på Sørlandet. 
Men for å kunne gjøre dette er vi avhengig av den kompetansen som finnes i våre nettverk!

Vi i Digin vet at svært mange av våre medlemsbedrifter har stor fagkompetanse innen IT-sikkerhet, og vi ønsker derfor å invitere våre medlemmer til å delta på IT-sikkerhets Workshop Mandag 24. April på CoWorx, for å designe fremtidens IT-sikkerhetsutdanning. Arrangementet begyunner med lunsj kl 11.30 og slutter kl 16.00.
I tillegg til selve workshoppen vil det bli ekspert-presentasjoner med bla. 

  • Nasjonal Sikkerhets Myndighet (NSM)
  • Datatilsynet
  • Nasjonal Kommunikasjons Myndighet (NKOM)
  • Petroleumstilsynet (Ptil)

Bli med på workshoppen og design fremtidens IT-sikkerhetsutdanning.

Mer informasjon og påmelding her