Foredragsholdere under frokostseminaret. Fra venstre: Bettina Holmgren Hauge og Frode Holthe fra PwC Accounting, Robert Kristiansen fra Semine og Øistein Nordhagen fra Unit4.

Frokostseminar om bransjer i et paradigmeskifte

På frokostseminaret “Gøril, du må vakne, robotane kjem!” 12. oktober fikk vi et innblikk i hva som rører seg innen bransjene HR, regnskap og lønn - spesielt med tanke på digitalisering og automatisering. 

Regnskapsbransjen har et stykke igjen for å lykkes med å digitalisere manuelle prosesser, øke produktivitet og effektivitet nå som kundene krever mer og kundemassene øker. På frokostseminaret var det spesielt fokus på hvordan automatisering utvikler seg og hva vi kan forvente i fremtiden.

Noen skiller seg ut

Profesjonelle regnskapsførere forventes å utvikle evner for å se utover tallene og virksomheten og kunne bidra til mer verdifull rådgivning og innovativ tenkning ettersom robotiseringen overtar manuelt arbeid i større grad.

Først ut på frokostseminaret var Frode Holthe som snakket om at det ofte er kostbart å være gjennomsnittlig i økonomibransjen. De som lykkes er ofte de som tar i bruk nyeste teknologi på en mest mulig effektiv måte og som har evnen til å stadig forbedre seg slik at de skiller seg ut blant de gjennomsnittlige. Frode trakk også frem eksempler på hvilke grep de mest effektive gjorde og hvordan de tilpasset seg ny teknologi for å få ut gevinstene. 

Frode

Et eksempel på en aktør i økonomibransjen som vi påstår skiller seg klart ut, er Semine. Robert Kristansen var neste ut og holdt et interessant foredrag om automatisering innenfor regnskapsfaget. Gründeren av Semine viste gode eksempler til forsamlingen - som hovedsaklig bestod av nøkkelpersoner fra regnskapsbransjen. Robert viste blant annet et kundeeksempel på en børsnotert bedrift fra Sørlandet som har oppnådd en effektviviseringsgrad på hele 97 % etter å ha tatt i bruk automatiserte prosesser med løsningen Semine. Robert viste også eksempler på hvordan de investerer i brukervennlighet og design for løsningen sin for å møte de stadig økende kravene.

Robert Kristiansen

Heldigitale kvitteringer

Neste ut var Øistein Nordhagen fra Unit4 som holdt et spennende innlegg om teknologi innenfor en enklere arbeidshverdag, blant annet innenfor registrering av reiseregninger. Øistein er produktdirektør i Unit4 og ga forsamlingen et innblikk i hvor utviklingen er på vei slik at kjedelige og manuelle prosesser kan effektiviseres - noe som fører til bedre lønnsomhet for bedriften og enda bedre; mer fornøyde ansatte. “Direkte kvitteringer" og teknologi som kjenner igjen innholdet i kvitteringer via bilder og sender dette automatisk inn til regnskapssystemet vokser rakst, noe som sparer ansatte for mye tid og frustrasjon, for eksempel forsvunnede kvitteringer etter reise. Øistein hadde en klar oppfordring til bransjen - vi må våkne opp og sørge for å ha riktig verktøy på plass. Han la til at teknologien ikke er her for å ta fra oss jobben, men heller gi oss en bedre arbeidshverdag.

Øistein Nordhagen

Utvikler roboter selv

Sist ut på scenen var Bettina Holmgren Hauge, seniorkonsulent fra PwC Accounting - som blant annet viste oss en robot-teknologi de har utviklet selv innenfor lønn og HR. Denne hjelper kundene med å gi økt datakvalitet rundt oppgavene som delegeres ut i organisasjonen slik at de slipper manuelle prosesser. Hun viste oss kundecase om stor forbedring i brukervennlighet. Økonomifunksjonen møter økende krav og forventninger fra sine omgivelser. Forventningene er ofte relatert til relevant beslutningsstøtte, økt kvalitet i data og lavere kostnader.

Bettina

Mange deltakere

Oppsummert for seminaret er det tydelig at robotene har tatt, og vil i større grad ta over fremover. Automatisering og maskinlæring støtter i stadig større grad arbeids- og kunnskapsintensive oppgaver. Ressurser, tid og penger spart. 

Digin har fått gode tilbakemeldinger og takker for godt oppmøte fra mange interesserte deltakere og dyktige foredragsholdere. En stor takk til Noroff for at vi fikk arrangere seminaret i de nye, flotte lokalene.