Gi studenter relevant arbeidserfaring i din bedrift gjennom et praksisprosjekt

Institutt for informasjonssystemer ønsker velkommen forslag til praksisprosjekter høsten 2021. Prosjektene er gjerne knyttet til innovasjon med IKT, systemutvikling eller anskaffelse, drift og vedlikehold av ulike typer IT- og informasjonssystemer. Har din bedrift en aktuell oppgave for IT-studenter?

Til høsten kan studenter som starter på sitt siste år på bachelor i IT- og informasjonssystemer ved Universitetet i Agder velge praksis som valgfag. Antallet studenter som ønsker å ta dette valgfaget har økt, og dette har sammenheng med tilbudet om å ha praksis i spennende organisasjoner. Tilbakemeldingene fra studentene som gjennomførte praksis høsten 2020 har vært svært positive, til tross for pandemi og usikkerhet.

Formålet med praksisplasseringen er å gi studentene innsikt i og forståelse for en konkret organisasjons behov og prosesser knyttet til et IT-relatert prosjekt. Studentene kan arbeide med ulike oppgaver, for eksempel:

  • gjennomføre ulike aktiviteter innen innovasjon og systemutvikling inklusive utarbeidelse av forretningsplan
  • utarbeide et business case
  • utarbeiding av kravspesifikasjon
  • arbeide med analyse og design
  • programmeringsoppgaver
  • installasjon, drift og vedlikehold av systemer, databaser, nettverk og lignende

Det legges opp til at studentene er utplassert en dag i uken gjennom hele semesteret, men dette kan avtales med studentene med hensyn til organisasjonens behov, retningslinjer og andre emner studentene tar.

Vi håper det er aktuelt for dere å tilby praksisplass til høsten. Fristen for å melde inn praksisplasser er 15.mars og mer informasjon finner dere her.