Girl Tech Fest på Kristiansand folkebibliotek

24. og 26. oktober blir biblioteket blir til et sted for teknologi, kreativitet, læring og moro for jenter 9 – 10 år. Dette er syvende gang Kristiansand folkebibliotek gjennomfører Girl Tech Fest i samarbeid med næringslivet i regionen.

Over 250 voksne og barn er invitert til hovedbiblioteket og Tangvall bibliotek i Søgne.
Målet er å vekke jenters kreativitet, nysgjerrighet og interesse for teknologi og IT, og å inspirere flere til å velge jobber innenfor teknologifeltet i framtida.

Vi samarbeider med en rekke spennende aktører fra næringslivet på Sørlandet, som lager og forbereder aktiviteter, og stiller med ressurser: Bouvet, Checkin, Digin, Egde, IT-styring, Kartverket, MIL-laben, Nettbrygga, NITO, Norce, Norkart, Skaperhuset,Skatteetaten, Tratec solutions, Tratec Norcon, Vitensenteret, Vågsbygd VGS, og Webstep er alle representert.

Girl Tech Fest gir oss muligheten til å vise frem hvor mange spennende teknologibedrifter vi har her på Sørlandet, og at det er mulig å få en spennende jobb der teknologi står i sentrum, uten å flytte ut av regionen.
Skolene vi inviterer, organiserer selv transport og sender jentene og deres lærere til biblioteket, samtidig som guttene får undervisning på skolen.

Hvorfor settes så mange ressurser i sving for å gjennomføre Girl Tech Fest, og hva er det som gjør det så viktig?

Vi ønsker å gi jenter en bredere forståelse for hva teknologi er, og hva det kan være. Forskning viser at jenter mellom 10 og 12 år ofte mister interessen for teknologi, samtidig er det et økende behov for flere kvinner på teknologifeltet. Før har det gjerne vært guttene som både har hatt enklest tilgang til, og størst interesse for, teknologi.
På Girl Tech Fest får jentene rom til å utfolde seg og prøve ut mange forskjellige innfallsvinkler knyttet til teknologi og IT. Vi håper dette kan være en inspirasjon til å vurdere en utdannelse, og senere en jobb, innenfor teknologifeltet.

Teknologifest på et folkebibliotek?

Men kan et folkebibliotek virkelig være et teknologisk utstillingsvindu? Helt klart! Benedicte T. Ranestad, som har en bachelorgrad i IT- og informasjonssystemer, og Melina C. Berka, utdannet innen litteratur- og bibliotekvitenskap, har fått ansvar for arrangementet. De gleder seg stort til å fylle biblioteket med forventningsfulle 5. klassinger.

«Dette er den gøyeste dagen i året,» sier Benedicte: «fordi jentenes begeistring er så smittende! Mange tør ikke å prøve seg til vanlig, fordi de er redde for at guttene skal ta over, eller for at de ikke skal få det til. Mange har hørt fra eldre elever hvor gøy det er med Girl Tech, og nå får de endelig være med selv».

Biblioteket har i stigende grad blitt et mangfoldig og dynamisk lærings- og kulturhus: «Vi er mye mer enn bokutlån. Vi hjelper deg med å finne kunnskap du trenger til utdanning eller yrkesliv, og hos oss kan du dyrke dine interesser og hobbyer,» sier Benedicte. Derfor finner du blant annet språkkaféer, foredrag, spillturneringer, dataveiledninger, og verksted for kunst og håndverk blant våre tilbud.
«Med Girl Tech Fest fortsetter vi å oppfylle vår forpliktelse til å støtte et fungerende demokratisk samfunn ved å gjøre kunnskap og informasjon tilgjengelig for alle». «Sammenlignet med tidligere er folkebibliotekets tjenester varierte og jeg føler at vi i større grad jobber med menneskene, enn med bøkene. Vi kan tilby ulike kurs og samle folk til temadager» legger Melina til.

Forundring og nysgjerrighet kan inspirere til en karrière innenfor teknologibransjen, men ikke minst gi jentene en opplevelse av at det er helt vesentlig for vår personlige utvikling å lære og utforske. Å arrangere Girl Tech Fest er derfor en naturlig oppgave for folkebibliotekene.

girl

Hva er Girl Tech fest?
(Hentet fra informasjonsskriv på girltechfest.no):

«GTF arrangeres av ODA Nettverket, TENK – Tech Nettverket for kvinner, IKT Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Girl Tech Fest arrangeres på bibliotek og vitensenter over hele landet, og dagen er en del av et langsiktig initiativ fra arrangørene for å skape en felles læringsarena for jenter på barneskolen. GTF ble arrangert for første gang i 2015 og målet er at enda flere skal få oppleve gleden av å utforske teknologi og se hva det kan brukes til.»

Girl Tech fest har utviklet seg til å bli en stor teknologifest, og dette er en av de mest livlige og gøyeste dagene på biblioteket. I overkant av 200 jenter vil få muligheten til å oppleve og lære om teknologi og prøve ut forskjellige oppgaver. Alle disse oppgavene er det lokale bedrifter som stiller opp med. Vi er takknemlige og stolte over det flotte samarbeidet vi har fått til, og gleder oss veldig til denne dagen.