Gode råd for online møter

Arbeidsdagen for mange har blitt radikalt endret den siste tiden på grunn av situasjonen rundt Covid-19, og flere jobber via hjemmekontor.

For mange har dette medført at man er nødt til å ha møter over nett via online møteplattformer og digitale tjenester. Dette kan være en utfordring for mange, så her følger noen gode råd for hvordan du kan gjøre online møtet ditt mer effektivt:

  • Hvilken plattform skal man bruke? Verktøyene Skype og Microsoft Teams er ofte en bransjestandard for online forretningsmøte. Skype er gratis, men krever at alle deltakerne har konto. For Teams må møtedeltaker ha konto, men kan invitere inn deltakere som ikke har. Det er god brukervennlighet og ytelse hos plattformene til Google Hangout/Meet og Zoom. Google Hangouts krever ingen installasjoner på PC/Mac (kun app på telefon). Zoom er god på å vise alle deltakerne samtidig.
  • Ha det tekniske på plass - det er en fordel å koble opp i god tid, kanskje 5-10 minutter før, slik at man kan sjekke lyd og bilde.
  • Husk headset! Er man alene bør man ha en form for headset da lydforholdet som regel blir vesentlig bedre for alle.
  • Vær forberedt til møtet. Ha en klar agenda og tydelig plan slik at deltakerne kan forberede seg, og ha gjerne en tidsplan.
  • Hvem er ordstyrer? Denne oppgaven er viktigere på online møte enn fysisk møte for å gjennomføre møtet mer effektivt.
  • Ta hensyn til hverandre, dette inkluderer for eksempel å slå av mikrofon (mute) når man ikke snakker.
  • Møtene blir vesentlig bedre for alle parter om man har på kamera i tillegg til lyd. Noen kvier seg for å bruke webkamera, men det gir ofte en nærere opplevelse, og mulighet for å oppfatte kroppsspråk.
  • Definer oppfølgingspunkter og ansvar på slutten og avslutt til avtalt tid.

Godt online møte!