"Gøril, du må vakne, robotane kjem!"

Velkommen til frokostseminar 12.10 kl 08.30-10.00 på Slottet, det nye teknologiske kompetansesenteret i Kristiansand.

Sammen med PWC, Semine og Unit4 vil vi denne morgenen gi et innblikk i hva som finnes av teknologiutvikling innen HR, lønn og regnskap på Sørlandet, og hvorfor det er viktig for bedrifter og de som jobber i en økonomirolle å våkne nå! Her har vi et fremoverlent og innovativt miljø som bruker det siste innen teknologi for å effektivisere innen HR, lønn og regnskap. 12. oktober vil noen av disse bedriftene gi oss et innblikk i teknologien som ligger bak og hva den betyr, men også dele erfaringer på hvorfor bedrifter må endre egne prosesser og hvilke muligheter og gevinster dette kan føre til.

Program kl 08.30 - 10.00:

Bettina Holmgren Hauge, Seniorkonsulent PwC Accounting og Frode Holthe direktør PwC Accounting

Fremtidens økonomifunksjon krever et teknologisk løft

Økonomifunksjonen møter økende krav og forventninger fra sine omgivelser. Forventninger til relevant beslutningsstøtte, økt kvalitet i data og lavere kostnader.  

Hvordan kan vi møte disse forventningene på en best mulig måte, og hvilke verktøy tar vi i bruk for å frigjøre tid til mer verdiskapende oppgaver for våre kunder?

_______________________________

Bettina er utdannet innenfor økonomi og forretningsjus og jobber i dag som kundeansvarlig og rådgiver innenfor lønn og HR. Bettina har stort fokus på kvalitet og effektivitet, og var blant de første som tok i bruk skybasert lønnssystem i sitt arbeid.

Frode er utdannet siviløkonom og er Statsautorisert revisor. Frode jobber primært med rådgivning, forretningsutvikling, kvalitetssikring av leveranser og HR-oppgaver. 

Robert Kristiansen, Innovasjonsdirektør i Semine

Hyperautomasjon 

Gartner har trukket frem norske Semine som en av de ledende aktørene innenfor intelligent automatisering. Hvilke grader av automatisering kan de nye generasjonene automatiseringsplattformer tilby og hvordan kan de integreres med eksisterende systemer og prosesser?

_______________________

Robert er founder og Innovasjonsdirektør i Semine og grunnla firmaet i 2016 etter å ha sett mangelen på automatisering i forretningssyatemene. Robert har grunnlagt flere programvareselskaper og jobbet med mange store digitaliseringsprosjekter i Norden. Han solgte sitt programvareutviklingsserviceselskap (140 ansatte) til Kongsberg Group i 2012 som nå er en del av cognif.ai og Kongsberg Digital.

Øistein Nordhagen, Produktdirektør i Unit4

Slutt og kaste penger ut av vinduet – kast kvitteringene i stedet. 

Ved å gi de ansatte riktige arbeidsverktøy sparer bedriften store summer, og du får også få mer fornøyde ansatte. En fersk undersøkelse viser at selv om 81% av nordiske virksomheter har digitalisert prosessen for registrering av kvitteringer for reiser og utlegg, er det bare halvparten av virksomhetene som har utstyrt de ansatte med gode nok verktøy for å gjøre jobben. Her kan riktig bruk av teknologi spare både de ansatte og bedriften for tid og frustrasjon.

__________________________

Øistein har de siste årene vært daglig leder for Unit4 T&E som egen forretningsenhet, og sitter i dag som Produktdirektør i Unit4 konsernet. Øistein har i mer enn 20 år jobbet med produktledelse, salg og markedsføring av forretningssystemer, og har lang erfaring med å utnytte teknologi for å forbedre og forenkle forretningsprosesser for norske og internasjonale virksomheter.  

Unit4 T&E (tidligere Current Software) har i 30 år levert innovative løsninger for å forbedre og effektivisere prosessene for timeregistrering, reiseregninger og utlegg hos store norske og internasjonale selskaper. 

Jeg vil være med!