Leif Skiftenes Flak Professor i Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder i diskusjon med Morten Dæhlen, professor i informatikk innen numerisk analyse og geometrisk modellering på Universitetet i Oslo, John Krogstie, professor i informasjonssystemer og instituttleder på Institutt for Datateknologi og Informatikk ved NTNU, Ingelin Drøpping, divisjonsdirektør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge, og Ingunn Bakkene Cowan, fagdirektør for innovasjon i Lånekassen.

GoForIT skal sikre kompetanse innen digitalisering og bærekraft

21. april ble GoForIT lansert, et samarbeid initiert av IKT-Norge, NITO, Tekna, NTNU, Microsoft, Sopra Steria, Dell, Universitetet i Agder og Bouvet. Målet er å skape et tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia for å sikre relevante studieløp, gode etter- og videreutdanningstilbud, økt tilgang på kompetanse, og kunnskapsutvikling nasjonalt.

- Dette samarbeidet kan bidra til god og bred debatt om hvordan vi skal anvende IT for å sikre bærekraftig utvikling, sa Sunniva Whittaker, rektor på Universitetet i Agder, under lanseringen.

- IT og teknologi er avgjørende for å møte FNs bærekraftsmål. Det handler om kultur, ledelse og kompetanse, og vi må lykkes med omstilling på disse tre områdene for å lykkes med å nå bærekraftsmålene, supplerte Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge. 

Mer IKT i skole og utdanning

Leder for NITO-studentene, Silje Skytten, forventer at GoForIT-samarbeidet skal styrke næringslivsrelevansen i utdanninger og gi studenter oppdaterte fagløp. Joachim Tyse, tillitsvalgt i NITO, legger til:

- NITO er med i dette samarbeidet for å få bærekraft inn i utdanningene, slik at studentene er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Vi ønsker også å jobbe for at data og IKT blir en større del av andre utdanninger. 

Mer IKT i skole og utdanning, er Ingrid Schjølberg, dekan på fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU og professor i marin cybernetikk, helt enig i. 

- Grunnleggende for alle teknologifag er matematikk, den interessen må vekkes i grunnskolen. Det er et viktig perspektiv for oss. Vi trenger flere studieplasser innen IKT, men vi trenger også IKT inn i andre studieretninger, det må vi løfte frem, mener Schjølberg.

- Det er rimelig bankers å satse på IT dersom du vil ha jobb i fremtiden

- Vi kommer til å trenge masse teknologier i tiden som kommer. Fordi teknologi er viktig innen de fleste andre fagområder som digitaliseres. Vi trenger kandidater med solid kompetanse i basisfag, og med spiss- og dybdekompetanse, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna og professor på NTNU. 

Etterspør tverrfaglighet 

Blant deltakerne på lanseringen, er tverrfaglighet et stort behov. Evne til samarbeid. 

- Vi trenger tverrfaglig samarbeid dersom vi skal løse de store utfordringene, sier Anne Borg, rektor på NTNU.

- Samarbeid er vesentlig for oss, Lånekassens ordninger og tjenester står ikke alene. Vi må forstå konteksten for våre tjenester. Samarbeidsevner, nysgjerrighet og forståelse for egen kompetanse i en større sammenheng, er viktig at inngår i alle fagdisipliner for å sikre bærekraftig samfunnsutvikling, mener Ingunn Bakkene Cowan, fagdirektør for innovasjon i Lånekassen.

Nasjonalt kompetanseløft 

Kun ved hjelp av samarbeid kan den nasjonale kompetansen styrkes. 

- Norge trenger den spisskompetansen som man får gjennom en doktorgrad, kanskje særlig innen datasikkerhet. Jeg hadde satt pris på et samarbeid med næringslivet rundt doktorgradsløp, sier Schjølberg.

Ingelin Drøpping, divisjonsdirektør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge, forteller at det norske næringslivet trenger omstillingskompetanse. 

- Det er store forskjeller på næringsstrukturer i samfunnet vårt, det krever kreativitet i utforming av etter- og videreutdanningstilbud.

- Vi må øke antall IKT-studieplasser. Arbeidslivsrelevansen må styrkes og etter- og videreutdanning må finansieres. Til høsten er det valg. Hvilket parti satser mest på teknologi? spør Line Gaare Paulsen, kommunikasjonsdirektør i IKT-Norge.