Helsebyen Eg

Kristiansand Kommune inviterer 21. Mars til seminar or idémyldring om Helsebyen Eg på Teateret.

Konseptet "Helsebyen Eg" har bakgrunn fra Juul Frost arkitekter som leverte en utviklingsplan i 2014 for Sørlandet sykehus, bygningsmasser og området rundt. Her ble det også foreslått å se sykehuset som en del av byen med tilknytning til både UiA og Kvadraturen.

Seminaret handler, blant annet, om fremtidens helsetrender, eiendomsutvikling innen helse, helseteknologi-clustere, attraktive arbeidsplasser innen helse.
Foredragsholderene kommer fra en rekke steder med erfaring fra liknende prosjekter.


Rundt 80 personer er spesielt invitert til seminaret. Det er  alt fra eiendomsutviklere, it-firma, private helsefirma, e-helse gründere, forskningsmiljøer, NHO, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, politisk og administrativ ledelse i både VAF og KK og stortingsrepresentanter.

Mer informasjon om seminaret her og program finner du her