Spent gjeng som møttes 11. januar for felles oppstart for studentprosjekter tilknyttet KartAI-prosjektet.

Høster verdi etter fjorårets matching under Refresh IT

Bachelorstudenter innen IT og informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA) har fått en enestående mulighet til å samarbeide direkte med ledende lokale virksomheter. Dette initiativet markerer starten på et spennende vårsemester, hvor studentene allerede er i full gang med innovative bachelorprosjekter i samarbeid med blant annet Kartverket, TietoEvry, Norkart og Kristiansand kommune. 

På Refresh IT 2023 – Høstens fineste eventyr – fikk flere lokale virksomheter en unik sjanse til å presentere sine mest aktuelle prosjektideer direkte til bachelorstudenter innen IT og informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA). Vårsemesteret har startet og studentene er godt i gang med bachelorprosjektene sine hos de ulike virksomhetene.

Torsdag 11.januar ønsket Kartverket, TietoEvry, Norkart og Kristiansand kommune velkommen til en felles oppstart for studentprosjekter tilknyttet KartAI-prosjektet. Forskningsprosjektet skal bidra til kvalitetsheving av eiendomsregisteret (matrikkelen) og Sentral felles kartdatabase (SFKB) ved hjelp av kunstig intelligens. Målet er å bidra til å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker. På oppstartsmøtet for studentprosjektene deltok to studentgrupper fra Institutt for informasjonssystemer (UiA), to studentgrupper for Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (UiA) og en student fra NTNU.

"Oppstarten for studentprosjektene var både innholdsrik og underholdende. Vi hadde æren av å motta besøk fra hele Datadelingsteamet ved Kartverkets hovedkontor i Hønefoss, inkludert Knut Karper Bjørgaas, direktør for Landdivisjonen, og Mona Strøm Arnøy, direktør for Region- og samfunnskontakt. Dette markerer en spennende tid, og jeg gleder meg til å følge studentenes utvikling og deres prosjekter gjennom vårsesongen," uttaler Lars Fredrik Gyland, Fylkeskartsjef i Agder.

Studentgruppene ved Institutt for informasjonssystemer GeoGPT og Hot & Pink Markdown vil henholdvis jobbe med å forenkle brukeropplevelsen i GeoNorge gjennom bruk av språkmodeller, og videreutvikling av Nasjonalt geografisk informasjonssystem (NGIS) Training Machine. Studentgruppene vil både få muligheten til å sitte på Kartverkets kontorer i Tordenskjoldsgate og hos TietoEVRY, dermed vil de oppleve å både sitte hos «kunden» og hos «leverandøren».

thejavateam
TheJavaTeam: Casrten Østergaard, Alexander Grimstad Mo, Theodor Litlere, William Peter Åredal og Lars Gunnar Stokke. Bildet er tatt av Lars Gunnar Stokke.

"Dette representerer en unik mulighet for studentene våre til å dykke ned i noen av de mest presserende og aktuelle problemstillingene i dagens samfunn, spesielt knyttet til kunstig intelligens (KI). Vi ser med stor spenning fram til å følge studentenes fremgang i prosjektene, og til den store avslutningen på UiA Kristiansand den 22. mai. På denne dagen vil EXPO arrangeres, hvor studentgruppene vil presentere hva de har arbeidet med gjennom våren," uttaler Hallgeir Nilsen og Geir Inge Hausvik, emneansvarlige ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA).

bachelor