Hos Norkart er dynamiske team et suksesskriterium

- Tverrfaglig sammensetning av juniorer og seniorer gjør at vi leverer fortere og bedre. Vi rekrutterer med person og teamdynamikk i tankene, ikke CV og karakterer, forteller Alexander Salveson Nossum, innovasjon- og digitaliseringsansvarlig i Norkart.

Norkart vokser så det knaker. Bedriften har fått god trening i rekruttering, og gjort seg opp noen lærerike tanker om hva som fungerer for dem.

God kontakt med studenter

Nossum har tidligere studert, jobbet og undervist på NTNU, Gløshaugen. Da han begynte i Norkart, bidro han til å skalere opp trondheimskontoret. Hans kjennskap til universitets- og studentmiljøet ble dermed en fordel.

- Vi etablerte et sommerprogram for studenter som var vellykket. Vi var bevisste på å gi studentene reelle oppgaver og problemstillinger. De fikk fritt spillerom med sterkt resultatfokus. Programmet gjorde at vi ansatte flere unge uten arbeidserfaring. Det å være tett på studentene er en fin måte å bygge kontakt på.

- Må ha noen som utfordrer

Tverrfaglige team er en ambisjon for mange, men det er ikke alltid så lett i praksis. Nossum har mer erfaring enn de fleste på feltet, for han har undervist i tematikken på NTNU.

- Da jeg jobbet som CTO fikk jeg ansvar for å omorganisere alle teknologer og ansette nye. Da gikk vi bevisst inn for å se personer i stedet for CV-er. Vi tenkte helhetlig og prioriterte teamdynamikk, forklarer Nossum.

Rekrutteringsstrategien var vellykket.

- Vi fikk bra folk. Både folk med IT-utdanning og folk uten IT-utdanning, men med erfaring og entusiasme. IT-team kan fort bli homogene. Du må ha noen som utfordrer. Vi har skapt gode team ved å putte seniorer og juniorer med forskjellig bakgrunn sammen.

- Da vi så oss tilbake så vi at vi hadde rekruttert mange unge. Vi hadde også rekruttert mange kvinner, selv om kjønnskvotering ikke var en bevisst strategi. Det var de som kom seg gjennom nåløyet.

Bransje i utvikling

IT-feltet utvikler seg i rasende tempo. Nossum mener dette påvirker rekrutteringen.

- Siden bransjen alltid preges av noe nytt, trenger ikke nødvendigvis seniorene være de beste til å løse oppgavene. Jeg tror på blandingen.

Carl Erik Moe, instituttleder for Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder, er langt på vei enig.

- IT er en bransje hvor manglende alder ikke er en hindring, snarere tvert imot. De unge kjenner ny teknologi godt og kan tilføre ny kompetanse til bedriftene.

Moe mener Norkart gjør lurt i å gi juniorer en sjanse.

- Det er kompetente folk. De har gjennomført et studium med høye opptakskrav. De har gode ideer og god utdannelse.

Populære på arbeidsmarkedet

Det er ikke vanskelig for nyutdannede innen IT å få jobb.

- Våre studenter gjør det godt på arbeidsmarkedet, særlig komplettert med seniorer. Det er vi godt fornøyd med, sier Moe.

- Jeg tror mange IT-ledere tenker at juniorer må onboardes lenge uten å være produktive. Ved å sette teamdynamikk først oppdaget vi at onboardingprosessen ble mer effektiv. Vi har ofte full produksjon i teamet etter en måned, sier Nossum.

- Det er en smart strategi å satse på juniorer, avslutter Moe.

________________

Akkurat nå rekrutterer Norkart til sine kontorer i Kristiansand. Både prosjektledere og data scientists. Se stillinger her.