GETTY IMAGES

Innovasjon Norge søker løsninger for et mer klimavennlig og effektivt landbruk.

Har du en løsning eller teknologi som kan bidra til en mer klimavennlig og effektiv landbruksnæring?

I Norge står jordbruket for 8,5% av våre klimagassutslipp. Samtidig kan endringene i klima skape betydelige problemer for landbruket og matproduksjon gjennom for eksempel flom, vind, og tørke.

Det er et stort behov for å utvikle et sterkere landbruk for fremtiden, og for å lykkes er vi avhengig av å utvikle ny bærekraftig teknologi og løsninger. Her kan norsk leverandørindustri spille en viktig rolle.

Har du en løsning eller teknologi som kan bidra til en mer klimavennlig og effektiv landbruksnæring? Les mer her om hvordan Innovasjon Norge kan bidra med råd, nettverk og finansiering for deg og din bedrift.

Eksempler på områder hvor det søkes nye løsninger er:

  • Løsninger som kan gjøre bondens hverdag mer effektiv
  • Løsninger som sikrer bærekraftige bygg i landbruket
  • Løsninger som gjør at landbruket bruker ressurser mer bærekraftig
  • Radikale innovative løsninger for matproduksjon