IT-sikkerhet er et ledelsesansvar!

Kostnadene for å gjennomføre digitale angrep går ned og dermed går hyppigheten og alvorlighetsgraden av angrep opp. 

Sikkerhetskonferansen som ble arrangert i går på CoWorx leverte det aller sterkest programmet Digin noen gang har hatt på denne konferansen. 
Temaet er jo også et av de aller vkiktigste innenfor IT om dagen, nemlig hacking. 

Oftere og oftere ser vi angrep som rammer store selskaper hvor sensitiv informasjon blir stjålet eller systemer sabotert. 
Bedrifter som blir rammet taper ikke bare hundrevis av millioner av kroner, men de taper også tillit. 

Fokuset på konferansen var at ledelsen må på banen når det gjelder IT-sikkerhet, og ikke bare overlates til IT-avdelingen. Konsekvensene kan bli fatale for bedrifter som ikke sikrer seg godt nok. 

Kjell Grandhagen, tidligere sjef for E-tjenesten i Norge og nå spesialrådgiver i DNB sier at det er viktig at bedrifter analyserer og vurderer hva slags angrep de er utsatt for, hvorfor og hva som er det aller verste som kan skje dem og hva som er mest sannsynlig. 
Dette er den eneste måten man kan legge en strategi for å best mulig beskytte seg mot angrep.

Chris Dale fra NetSecurity forteller at årsakene til at flere og flere blir hacket er at det finnes uttallige sårbarheter i mange av bedrifters systemer som hackere benytter seg av. Årsakene til dette er mange: Blant annet at mange bedrifter opererer med en blanding av nye og gamle systemer og at kode og prorokoller.

Dag Øyvind Godtfredsen fra Brandsdal Group fortalte hvordan de ved hjelp av sårbarhetsscanning har funnet svakheter i sine systemer, og hvordan de har gått frem for å sikre sine nettsider.
For Brandsdal Group er det viktig å sørge for systemene er sikret selv om de ikke lagrer noen sensitive data. Og hvordan de har fokus ikke bare på sikring for angrep utenfra, men også har fokus på sikring internt i bedriften - ettersom hackerene også har funnet at mennesker ofte er den letteste inngangportalen til systemer.

  • Photo 09-10-2017, 17 09 28.jpg
  • Photo 09-10-2017, 17 10 14.jpg
  • Photo 09-10-2017, 17 57 25.jpg
  • Photo 09-10-2017, 18 01 15.jpg
  • Photo 09-10-2017, 18 12 06.jpg
  • Photo 09-10-2017, 19 01 34.jpg
  • Photo 09-10-2017, 19 30 18.jpg
  • Photo 11-10-2017, 12 09 15.jpg