Noroff tilbyr mange muligheter for faglig påfyll. Bilde: Noroff

Kompetanseutvikling i Agder – ikke bare helkommersielle tiltak

I en tid preget av et økende fokus på kontinuerlig opplæring og profesjonell utvikling, står Noroff frem for å møte morgendagens behov innen IT-bransjen. Digin tok en prat med Erlend Koppen Skar, leder for Noroff Accelerate. For Digin er det svært oppmuntrende å se et voksende antall engasjerte aktører i regionen, alle med et felles mål om å gjøre kompetanseutvikling tilgjengelig og tilpasset for alle.

Noroff gjør faglig utvikling tilgjengelig ikke bare for sine egne studenter, men også for yrkesaktive og jobbsøkere som er ivrige etter å forbedre sine kvalifikasjoner. Dette omfatter tilbud om kurs for faglig påfyll, i tillegg til tilrettelegging for at enkeltpersoner kan ta sertifiseringseksamener, som for eksempel online kurs fra Microsoft, i Noroffs fasiliteter. Tiltak som dette vitner om en bredere bevegelse mot en mer inkluderende og tilgjengelig tilnærming til kompetanseheving i regionen.

Accelerate-metoden

Noroff Accelerate tilbyr en rekke tjenester som karriereveiledning, mentorprogrammer, spesialiserte treningsmoduler og workshops. Accelerate bootcampene er laget for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb, men passer også for studenter, jobbsøkere og de som ser etter å forbedre sine karrieresjanser. Med et intensivt 10-ukers bootcamp, kjent som "Accelerate-metoden", får deltakerne dybdeopplæring i spesifikke fagfelt. For eksempel klarte Rukhsar (24) å lære seg frontend-utvikling på bare ti uker.

Utvikling av seg selv og sin kompetanse kan gi positiv mestring, både i karrieren og på det personlige plan. Når ulike bransjer jobber sammen, blir det lettere å finne veien inn i arbeidslivet. Dette er bra fordi det passer med de forskjellige behovene og målene folk og bedrifter har. Om ikke et intensivt Accelerate-kurs er aktuelt for deg kan Noroff likevel bistå enkeltpersoner i sluttfasen av sertifiseringsprosesser som er tatt andre steder i landet eller online, hvor det stilles strenge krav til hvordan eksamen avlegges. – Det er tydelig at det ligger et enda større potensial for samarbeid med utdannelsesinstitusjoner for å kartlegge bransjens behov og tilby målrettede opplæringstilbud. Vi i Noroff ønsker også å gjøre det enklere for bedrifter og enkeltpersoner å tilpasse seg disse behovene, blant annet ved å tilrettelegge for eksamensavleggelse på skolesenteret, selv for de som ikke har deltatt i Noroffs kurs. Dette inkluderer dedikert eksamensvakt og eget rom, en tjeneste som viser fleksibilitet og åpenhet for ulike læringsveier, forteller Erlend.

Noroffs strategi legger også vekt på å hjelpe unge talenter med å få jobb i regionen, særlig i IT-bransjen der interessen ofte er stor, men likvel at jobbmulighetene kan være vanskelige å finne hvis man ikke kjenner rett person eller at man er nyutdannet. Ved å tilby sertifiseringer og samarbeide med NAV samt bedrifter som er åpne for å ansette folk med ulik bakgrunn, skaper aktørene i Agder nye muligheter for disse talentene. Noroff har også implementert en 12 ukers onboarding bootcamp for nyutdannede IT-studenter, i samarbeid med blant andre Kongsberg Gruppen. Dette programmet er designet for å lære deltakerne ikke bare tekniske ferdigheter, men også hvordan de skal fungere effektivt i arbeidslivet, inkludert tilpasning til andres arbeidsmåter og håndtering av tidsfrister. Med stor suksess i Oslo og Bergen, og nå planer om utvidelse til Kristiansand, viser dette initiativet hvordan praktisk opplæring kan løfte kandidaters kompetanse til nye nivåer, eksempelvis innen Java Full Stack.

–   Konseptet, som har skapt stor verdi for både deltakere og bedrifter som Scania, er nå tatt videre til internasjonalt nivå med ekspansjon til Tyskland, Sverige, Danmark, og Finland. Noroffs innsats for å tilby en omfattende "læringsreise" og eksponering for en bred teknologisk verktøykasse synes jeg markerer et betydelig steg fremover for kompetanseutvikling i bransjen, sier Erlend med stor entusiasme. Det blir spennende å følge med på hvordan Agder-regionens bedrifter benytter seg av disse tilbudene for å styrke kompetanseutviklingen. Noroff representerer kun ett av mange tiltak i denne retningen. Andre bemerkelsesverdige initiativer inkluderer TechTalks Agder, Agder Cyber Security Forum og Varodd Utvikling, samt et bredt utvalg av kurs og videreutdanningsmuligheter ved Universitetet i Agder (UiA). I tillegg har både NODE og Eyde-klyngen lansert spesialiserte programmer for ansatte innen industri- og teknologisektoren på Agder. Disse initiativene markerer et viktig skritt mot enda større kompetanseutvikling i Agder-regionen. Ved å samle ressurser og ekspertise, baner disse programmene vei for innovasjon og vekst, noe som utvilsomt vil berike både den lokale arbeidsstyrken og næringslivet som helhet.