Alexander S. Nossum. Foto: Even Stangebye.

Kunstig intelligens-prosjekt får millionstøtte fra Regionale forskningsfond Agder

KartAI-prosjektet skal bidra til automatisering og effektivisering av saksbehandling i byggesaker. Prosjektet er et samarbeid mellom Digin-medlem; Norkart, Kristiansand kommune (prosjekteier), Kartverket og Universitetet i Agder.

Alexander S. Nossum, innovasjon- og digitaliseringsansvarlig i Norkart mener at KartAI-prosjektet blir et spennende og viktig prosjekt for regionen og nasjonalt. 

– Det passer som hånd i hanske med Norkarts mål om å koble datakraft, kunstig intelligens og innbyggere sammen for mer digital forvaltning og saksbehandling. Sammen skaper vi smartere samfunn på tvers av offentlig og privat sektor. KartAI er et eksempel på dette, sier han. 

Prosjektet bærer navnet «KartAI – Digital, demokratisk og automatisk kvalitetsheving av eiendomsregisteret» og skal løpe fra 2021 til 2023. På kort tid skal prosjektet skape en digital lab for å danne et kunnskapsgrunnlag og pilotering som sørger for bedre kvalitet på nasjonale kartbaser og eiendomsregisteret. Effektiv kommunal saksbehandling er avhengig av kvalitet i digitale databaser. KartAI vil være med å skape dette. 

Det er tre hovedaktiviteter i prosjektet: 

  1. Utforske arkitektur for en geodatasjø optimalisert for AI, ML og GIS-analyser på tvers av datakilder.  
  1. Identifisere objekter med kunstig intelligens, maskinlæring og GIS-analyser på tvers av kart, flyfoto, laserdata i geodatasjøen.
  1. Proaktivt opprette en digital innbyggerdialog for tilbakemelding, korreksjon og kvalitetssikring på eiendomsdata.   

– Maskinlæring og kunstig intelligens vil bidra til automatisering av prosesser og økt datakvalitet. Vi har store forventninger til at prosjektet vil gi oss nyttig læring når vi sammen med privat næringsliv nå skal utvikle neste versjon av felles geografisk infrastruktur, sier kartverkssjef Johnny Welle.