Foto: Kristian Thomassen

- Menneskevennlig og pålitelig kunstig intelligens kan bli vårt fortrinn

- Vi i Europa må verne om vårt sosialdemokratiske digitale DNA, sa Ann-Helen Moum, kommunalsjef for digitalisering i Kristiansand kommune, under Digitalkonferansen.

- Ting går i et rasende tempo og vi må følge med. Fremtiden handler om å ta ansvar og utnytte muligheter for å skape en bærekraftig fremtid, sier Eirik Norman Hansen, konferansier og foredragsholder, innledningsvis. 

Hansen ledet konferansen og den påfølgende debatten hvor Moum, Tonje Hessen Schei, regissør av dokumentaren iHuman, og Morten Goodwin, professor ved Universitetet i Agder og nestleder for CAIR, deltok.  

- Kunstig intelligens er allerede overalt. Nå må vi begynne å jobbe sammen regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å løse de etiske utfordringene vi står ovenfor, sier Tonje Hessen Schei, regissør av dokumentaren iHuman. 

- Vi trenger internasjonal styring. KI-systemer må tåle revisjon – det må vi alle. Etiske retningslinjer for kunstig intelligens er på høring i EU. Retningslinjene skal fremme forsvarlig og bærekraftig utvikling av KI i Europa. Det kan bli vårt konkurransefortrinn, mener Moum. 

- Vi må kreve at teknologiselskaper og myndigheter er transparent og ansvarlige i utvikling og bruk av KI, supplerer Schei. 

 Foto: Kristian Thomassen

At kunstig intelligens innehar et enormt potensial til å løse globale samfunnsutfordringer er det liten tvil om.  

- KI er fantastisk og den betyr noe for oss alle. Likevel er det behov for å avmystifisere denne teknologien. KI er kort fortalt dataprogrammer som lærer mønstre av data. Den kunstige intelligensen trenes ved hjelp av belønning eller straff – i generasjoner, forteller Goodwin, og illustrerer ved å vise hvordan han og kolleger fikk KI til å utvikle en ny type julekake.  

- KI er ikke løsningen, men et fantastisk verktøy, avslutter Moum.