Fra venstre: Anders Bjerkholt, Lisa Jakobsen og Arnt Gunnar Tønnessen, gründere og eiere av Moava AS.

Moava har funnet sin egen nisje

Grimstad-selskapet har i 17 år utviklet og levert webbaserte løsninger til skoler og barnehager over hele landet – fra Lindesnes til Hammerfest.

Kundene er hovedsakelig kommuner.

- Vi utvikler og leverer to hovedverktøy: et digitalt system for oppfølging av barnehage- og opplæringslov, og en webpubliseringsløsning for skoler og barnehager, forteller leder for salg og dialog, Arnt Gunnar Tønnessen.

 - Det er ikke mange konkurrenter innen vårt segment, vi har funnet vår nisje, legger han til.

Moavas ni ansatte er utdannet innen pedagogikk, kommunikasjon og utvikling/programmering. I tillegg har selskapet en lærling innen salg. 

- Den kompetansen vi har innen oppvekst, barnehage og skole, gjør at vi kan lage spesialtilpassede løsninger.

Økt trafikk og digitale møter

Som så mange andre selskaper, har også Moava blitt påvirket av koronapandemien. 

- Da Norge stengte fikk vi en vanvittig trafikkøkning på serverne våre. Kundene hadde behov for å nå ut med informasjon, og da brukte de websidene svært aktivt. Vi hadde heldigvis mulighet til å skalere opp raskt og fikk dermed ingen brudd i driften. Det er vi stolt av, sier Mikal Vassbotn, Moavas kommunikasjonsrådgiver.

Med kunder over hele landet, er de ansatte hos Moava vant med noen reisedøgn i året. Det har endret seg.

- Da jeg skulle ha møter med kunder nordover, kunne det fort gå to arbeidsdager. Nå gjør vi alt digitalt. Vi sparer både tid og ressurser. Det tror jeg vil bli en permanent ordning. Noe reising blir det alltid, men vi har lært at det går fint an å møtes over web, forteller Tønnessen.

Markedet har vært noe tråere for Moava det siste året, men ikke dramatisk.

- Vi selger til kommuner, og de har hatt andre ting enn nyanskaffelser å tenke på. Vi merker at beslutningsprosessene blir lengre, og at noen kommuner vil vente til ting normaliserer seg, før de tar beslutninger.

Snuser på nye markeder

Det største produktet til Moava er 1310 – et system som hjelper skoler og barnehager med å dokumentere at kommunen oppfyller kravene i barnehage- og opplæringslov.

- Det brukes av en tredjedel av alle kommuner i Norge. Systemet ble utviklet på initiativ fra Kvinesdal og Flekkefjord kommune. Det var en gøy prosess, som var viktig for oss.

Nå ser Moava på muligheten for å utvide systemet til andre markeder. 

- Det kan være verktøyet kan brukes på andre felt enn skole og barnehage, avslutter Tønnessen.