På Refresh IT blir oppgavene presentert på scenen (bilde fra i fjor)

Nå etterlyses oppgaver til bachelor - og masterstudenter og eventet Refresh IT

Universitetet i Agder har i mange år hatt et fruktbart samarbeid med næringslivet, organisasjoner og kommuner i regionen. Nå er tiden kommet til å oppfordre bedriftene til å komme med oppgaveforslag til studentene og her er det mange muligheter å hente.

På bachelorprogrammene i Grimstad organiserer studentene seg i grupper på 2-3 personer, som ut ifra interesser og evner velger blant tilgjengelige oppgaveforslag som fortløpende legges ut på Kompetansetorget.

Her kan den enkelte virksomhet fortløpende legge ut sine prosjektforslag for UiA sine studenter. Bacheloroppgaven har en størrelse på 20 studiepoeng og oppgaven med 2-3 studenter vil derfor svare til en jobb på ca. 1000-1500 timer totalt. Det betyr at bedriften din har muligheten til å få evaluert, uttestet, produsert et eller annet med en betydelig innsats i timer – helt gratis. Det som kreves fra dere er å ha jevnlig kontakt med studentene for å gi dem verdifull input, samtidig som dere sikrer dere å motta et produkt som faktisk kan komme til nytte.

Både bachelor - og masteroppgaver er ønsket

Masteroppgavene har en størrelse på 30 studiepoeng og oppgaven vil innebære at 1-2 studenter jobber med denne. Oppgaven er typisk mer forskningsrettet enn bacheloroppgavene og skal ha elementer av nyskapning i seg. En stor masteroppgave innvilges bare i samarbeid med en bedrift eller forskningsmiljø.

Det er mulig å rette seg mot flere studentgrupper med til dels meget forskjellig bakgrunn, kan vi tilby løsning av oppgaver innenfor en rekke sektorer: Datateknikk, Nettverksdrift og sikkerhet,  Kunstig intelligens, Multimedieteknologi og – design, Multimedia og læringsteknologi, Elektronikk og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Tidsfrister: for Bachelor-oppgaver tar UiA fortløpende imot prosjektforslag hele høsten. Forslagene legges ut til studentene etter hvert som de blir tilgjengelige på Kompetansetorget. 

For data/kunstig intelligens vil det være presentasjon av prosjektene i uke 44, og tidlig i desember skal alle studentene ha formelt valgt prosjekt. Også elektronikkstudentene velger prosjekt i begynnelsen av desember, oppgaveforslagene kan presenteres i midten av november. Fulltidsarbeid med hovedprosjektet starter opp i midten av mars, og prosjektet leveres i slutten av mai. Oppgaven avsluttes med muntlig presentasjon i begynnelsen av juni.

For masteroppgaver skal studentene skal ha valgt prosjekt før nyttår. Oppgavene leveres i siste halvdel av mai og avsluttes med masterpromosjon som blir i første halvdel juni. Dersom dere selv ønsker å avtale tid hos UiA for å presentere prosjektet deres er dette mulig. Gi gjerne beskjed til aktuell studieprogramleder dersom du ønsker å komme:

Morgan Konnestad - ansvarlig for Multimedia (Morgan.Konnestad@uia.no) 

Ragnhild Larsen - ansvarlig for Elektronikk (Ragnhild.T.Larsen@uia.no)

Arne Wiklund - ansvarlig for data og kunstig intelligens (Arne.Wiklund@uia.no

Refresh IT arrangeres 25. oktober i Kristiansand

Refresh IT er et event som kobler studenter og næringsliv – et årlig kick-off for oppgavesamarbeid spesifikt for studenter ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og arbeidslivet. Det holdes av to plasser til Digin sine medlemmer og dette er en super mulighet for å presentere bedriften for studentene.

Dersom din virksomhet er interessert i å pitche aktuelle prosjekter for sisteårsstudenter på bachelor i IT- og informasjonssystemer, så håper vi at du vil sende en mail med prosjektbeskrivelsen til cathrine@digin.no innen 14.oktober. Ved flere interesserte vil emneansvarlig hos UiA velge ut de mest aktuelle prosjektene.