Nå lanseres Research IT

Refresh IT har blitt en viktig arena for utvikling av samarbeid om bachelorprosjekter, og synliggjøring overfor studentene. Universitetet i Agder ønsker nå å utforske mulighetene for å få til flere samarbeid om masteroppgaver med sine partnere, og lanserer derfor Research IT i samarbeid med Digin. 

Masterstudenter i informasjonssystemer og cybersikkerhet skriver masteroppgavene sine på vårparten, men allerede på høsten er de i gang med emner hvor de kan snikstarte på masteroppgaven gjennom forprosjekter. Derfor blir opplegget litt annerledes enn RefreshIT.

Master i cybersikkerhet gis i samarbeid med institutt for IKT (campus Grimstad), og vi inviterer med begge spesialiseringene til å delta. Masteroppgaven skal gi mulighet for faglig fordypning i tilknytning til gjennomføring av et prosjekt for en offentlig eller privat virksomhet. Studentene skal gjennom dette lære å anvende teoretisk kunnskap og vitenskapelige metoder på en anvendt problemstilling.

Møtearena for studenter og bedrifter

5.april kl. 11.30-15.00 inviteres utvalgte bedrifter til Caledonien for å utfordre masterstudentene med mulige temaer. Her vil det bli mingling mellom bedrifter og studenter og sammen få anledning til å så noen frø om mulige temaer og samarbeid. Etter seminaret vil aktuelle studenter ta direkte kontakt med dere for å avtale nærmere.

Hvis dette høres interessant ut kan du ta kontakt med Cathrine Stien; cathrine@digin.no for mer informasjon. Vi oppfordrer til å være rask, da vi har få ledige bedriftsplasser igjen!