Noroff søker leverandør til utvikling av nytt system

Noroff skal utvikle et nytt system for kvalitet- og prosjektoppføging som skal benyttes på deres utdanningsinstitusjoner fra og med 2018 og søker derfor leverandører.

Noroff gruppen er en utdanningsinstitusjon som tilbyr både fagskole og høyskole-utdanning. Målet med prosjektet er i første omgang å utvikle et system for kvalitet og prosjektoppfølging som i første omgang skal tas i bruk i Fagskolen, men i neste omgang også i høyskolen.
Noroff ønsker systemet i drift i 2018.

Kan dette være noe for din bedrift?
Ta kontakt med Harald Holt hos Noroff på telefon 90101260 eller epost: harald.holt@noroff.no for mer informasjon.