Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

NSCC åpner klyngeavdeling i Agder

I vinter opprettet Norwegian Smart Care Cluster en avdeling i Bergen for å utvide nettverket og få fart på velferdsteknologibransjen på Vestlandet. Nå etableres en ny avdeling, i Agder, i tett samarbeid med i4Helse og IKT-klyngen Digin.

Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har i rekordfart gitt tilsagn om økonomisk støtte til etableringen. Avdelingen blir lansert på NSCC sitt arrangement på Arendalsuka som holdes i samarbeid med i4Helse, Digin og e-helsealliansen.  

Styrker Sørlandets innovasjonssystem 
- Agder sin styrke innen velferdsteknologiutvikling har vi via Universitetet i Agder samt e-helsealliansen som fylkeskommunen har bygget opp over noen år. Det gir oss et godt samarbeid mellom det akademiske miljøet og offentlig sektor. Styrken til Norwegian Smart Care Cluster er at klyngen har et bredere nettverk innen privat næringsliv. Det er noe som vi ikke har, og som vi håper en avdeling kan tilføre oss, sier Kirsten Borge, som er regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune.

Norwegian Smart Care Cluster har i flere år samarbeidet med Sørlandets IKT-klynge Digin og Universitetet i Agder (UiA) som satser stort på utvikling av e-helse og velferdsteknologi. 

-Når kreftene nå forenes går både forskningsmiljøene, private og offentlig e-helsemiljø og  det raskt voksende næringslivet innen digitale helseløsninger sammen om å styrke Sørlandets innovasjonssystem. Det gir ytterligere kraft til klyngen og til innovasjonsmiljøene både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Arild Kristensen.

Les hele artikkelen publisert på NSCC sin nettside her.