Cathrine Stien fra Digin presenterte statistikk og tall fra IT-bransjen i Agder

Nye programområder i videregående skole er gull verdt for bedriftene i IT-bransjen

Torsdag 3. mars inviterte Agder Fylkeskommune en rekke bedrifter og andre aktører til Tangen Videregående skole for å gi informasjon om de nye programområdene som tilbys elever i videregående skole; Informasjonsteknologi og medieproduksjon. 

Agenda for dagen var å belyse de mulighetene som finnes når koblinger og relasjoner mellom private og offentlige bedrifter, skoler og opplæringskontor oppstår. Ca. 50 representanter fra næringsliv og det offentlige hadde møtt frem for å høre mer om muligheter for å ha lærlinger utplassert i bedriftene i IT-bransjen.

Cathrine Stien, daglig leder i Digin innledet møtet med å fortelle om bransjens kompetansebehov. Det er behov for 40 000 nye IKT-ansatte i 2030 og 1 av 5 bedrifter har store utfordringer med å finne riktig kompetanse i rekrutteringsprosessen. Cathrine mener at noe av løsningen kan være å ta i bruk mangfoldet i større grad og at IT-bransjen må få øyene opp for verdifulle lærlinger fra de nye programområdene i de videregående skolene. – IT bransjen rekrutterer ikke lærlinger på den tradisjonelle måten, slik som for eksempel bil -og byggebransjen har gjort i mange år og det er på høy tid å gjøre noe med det for å tette noe av gapet med manglende kompetanse, poengterte Cathrine på scenen.

Dyktige elever med spisskompetanse
Øystein Båsland og Hela Skagestad fra Tangen Videregående skole presenterte utdanningsprogrammet for Informasjonsteknologi og Medieproduksjon for nevnte skole (45 elever) og Sam Eyde videregående (30 elever). Det er 2. året skolene drifter disse fagene, med blant annet nye navn som IT-Drift og IT-Utvikler. Totalt 7 linjer i Agder som er mer tilpasset utviklingen og behovet i samfunnet. 

Hela beskrev praktiske prosjektoppgaver, teori og datalaboratorium for IT-fagene. Elevene lærer blant annet programmering i Phyton, å bygge nettsider med html og css og senere i løpet; javascript, lagring av data, skytjenester, risikoanalyse, personvern og interaktive nettsider. Øystein beskrev hva de fokuserer på i medieproduksjon. Eleven får øve seg på kreative prosesser og lærer praktisk prosjektarbeid ved å jobbe på tvers av teknologi og design. På lærerplanen står både relevant teknologi og grunnleggende utvikling, men hovedfokus retter seg mot brukerdesign, foto/video, podcast og grafisk design. Elevene terpes på å utvikle ideer og historier til ulike medier og målgrupper, samt innholdsproduksjon med kreativ komposisjon, typografi, farge og layout.

Stor entusiasme fra dagens foredragsholdere
Deltakerne i salen fikk oppleve hvor entusiastiske og engasjerte Øystein og Hela er i jobben som lærer og begge skrøt masse av hvor dyktige og gira elevene er på å lære mer og tilegne seg praktisk erfaring.

I pausen tok Digin tok en prat med Hela som stod sammen med Anne Klepsland Simonsen, rådgiver i NHO Agder. Anne påpekte at både Øystein og Hela er headhuntet til stillingene sine og kommer fra næringslivet med superrelevant erfaring og kompetanse. – Hela er virkelig et kupp for Tangen Videregående skole som kan gi elevene sine spisset opplæring i både faget og hvordan arbeidslivet faktisk er, sier Anne til Digin. Hela nikker og sier at IT-faget ikke bare er en jobb men også en hobby hun driver med på fritiden, slik at hun holder seg ajour hele tiden. – Jeg er utrolig glad for de nye linjene vi har fått her på skolen fordi det gamle IKT-Servicefaget er utdatert og noe IT-bransjen takket nei til. Det er så viktig å lære opp elevene i det ferskeste som gjelder ute i bedriftene i dag, sier hun og legger til at elevene kan mye mer enn folk flest tror når det gjelder programmering.

Hela og Anne

Etter pausen fikk deltakerne i salen høre flere underholdende elevpresentasjoner fra begge linjene og det var tydelig at de kunne vise til svært relevant kunnskap for arbeidslivet. I fremføringen kunne vi se elevenes forståelse for programmering og praktiske verktøy og vi fikk innblikk i deres kreativ sans og tolkning. Både inspirerende og underholdene for publikum.

TietoEvry med klar oppfordring
Neste fyrverkeri på scenen var Henning Starholm som kom fra Stavanger for å dele noen kloke ord med oss i salen. Henning jobber i TietoEvry og har 20 års erfaring fra IT- bransjen. Vi i Digin lurer på om han er landets eneste «Apprentice Manager» for lærlinger? Hans brennende engasjement for lærlingers karriere ståler på scenen og han hadde en sterk oppfordring til bransjen; se på lærlinger som en viktig ressurs i bedriften! Det er kanskje ikke så rart når han har jobbet med lærlinger i IT-fager siden 2009. Nå er ambisjonen hans å skape 50 lærlingplasser på landsbasis.

– Det er greit å ha en bachelor eller mastergrad, men det er absolutt ikke det viktigste! Så lenge personen har drive, passion og interesse har det ikke noe si om det står bachelor på papiret. TietoEvry får inn kids (les; 17-18 åringer) som har kodet siden de var 8 år gamle på gutte- eller jenterommet og loser de trygt inn i en profesjonell setting – og da skapes magi! Det er jo faktisk 10 år med erfaring som vi i tillegg kan forme inn i arbeidslivet og få en kjemperessurs ut av.

Henning overbeviser lett alle i salen om at det er nye tider og at lærlinger i to års stilling er landets beste rekrutteringsordning. Med glimt i øyet kaller han det verdens lengste intervju. Han mener også at lærerplanen bør være dynamisk og må formes etter hva som er relevant i tida – noe som er opp til lærerne å ta ansvar for i stor grad. Men legger også til at det er alfa og omega at lærerene får tid og mulighet til holde seg oppdatert i faget og bruke næringslivet aktivt.

Henning

Skolene og fylkene må ta ansvar – ikke bare bedriftene
Både ansvarlige for Fag – og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune, Trond Reinhardtsen og Ana Margarita Quinteras og representant fra IKT Agder, Anne Siri Grudal Boye stod på scenen denne dagen med viktige budskap og appeller til salen.

– Som Henning sa bør lærere få tilrettelagt å få det viktige påfyllet fra næringslivet, i tillegg til kursing og sertifiseringer slik at de kan holde seg oppdatert. De må få bruke tid på dette i arbeidstiden og vi kan ikke forvente at de skal lese seg opp på fritiden. I tillegg er det ingen som vet at IKT-lærlinger fins, og det må vi gjøre noe med! Det er et viktig budskap som vi må spre her i både offentlig sektor og til relevante private bedrifter, sier Trond fra Agder fylkeskommune.

Det går heldigvis rette veien. Det er økning i antall godkjente lærlingskontrakter for hvert år, og nå er håpet at IT- fagene og mediefagene fører til enda større økning. Kanskje kan IT- bransjen ta etter bil- og byggebransjen som har skjønt «greia» med lærlinger for lenge siden.

Anne Siri fra IKT Agder sier på scenen at hun vil gå så langt som å si at IT-bransjen er helt avhengig av lærlingene fremover. – Som Cathrine i Digin innledet med, er det allerede underskudd på ressurser i forhold til etterspørsel og IT-bransjen må ta veileder-rollen, ta i mot lærlinger med åpne armer, og gi de oppgaver og ansvar som gjør at de kan vokse inn i rollene i bedriften. Anne Siri forteller salen om erfaringene med å ha tatt i mot 20 lærlinger i IKT Agder. – Lærlingene løfter bedriften, de kommer inn og ser på ting med nye øyne og stor interesse. Og det som også er verdifullt er å gi en av bedriftens medarbeiderne muligheten til å ta veileder-rollen. Det er inspirerende og lærerikt for begge parter, runder Anne Siri av med.

Rektor

IKT Agder forteller også at opplever å få god støtte fra opplæringskontoret. Til slutt kommer Ana Margarita med en sterk appell for å avrunde dagens informasjonsmøte:

– Det er verd å nevne at det finnes mulighet for å inn en elev i utplasseringsperioder, noe som er gull for både elever og bedrifter! Eleven blir da utplassert i deres bedrift i to uker, to ganger i året. Dette opplever vi at oftere fører til at bedriften oppretter lærlingplass i etterkant. Men vi trenger at bedriftene sier JA til dette. Så vær så snill å bruk denne muligheten og snakk med andre bedrifter for å spre budskapet, det er så viktig. Og den appellen til bransjen stiller vi i Digin oss bak, vi håper dere er med å spre dette budskapet og denne muligheten videre!