Nytt IT-sikkerhetskurs for bedrifter

Noroff setter i gang et nytt kurstilbud innen IT-sikkerhet. Kurset er et resultat av IT-Sikkerhetsprosjektet mellom Digin, GCE Node og Noroffr

Pensum og innhold for kurset er utviklet i et samarbeid med Digin sine 88 medlemsbedrifter , 90 olje- og gassleverandører, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Datatilsynet og Noroff University College.

Definerte fokusområder ikke tilfeldig:

Bedrifter og organisasjoner ble intervjuet og gjennom workshops ble det definert viktige fokusområder. Til slutt stemte alle samarbeidsparter om de ti mest relevante emnene. Disse har nå forvandlet seg til ti minikurs, som totalt utgjør pilotkurset

 Anne-Grete Ellingsen (GCE NODE) som er partner i prosjektet, sier at IT-sikkerhet er en utfordring i en stadig mer digital industri. Etterspørselen etter IT-sikkerhetskompetanse er av grunnene til at søknader til ulike Noroff-programmer har doblet seg i fjor. Praktiske IT-ferdigheter er ettertraktet. 

 30 personer deltar i pilotstudien som startet i Kristiansand torsdag 18. januar. Pilotkurset skal innlemmes i en bachelorgrad i IT-sikkerhet som Noroff utvikler i samarbeid med næringslivet.

 Under presentasjonen som ble avholdt i Dyreparken forrige uke kom det frem at kursdeltakerne setter personvern og GDPR i høyt fokus.

 Teknologien utvikler seg dramatisk, og IT har utviklet seg fra en støttefunksjon til en forretningsdriver. Både offentlig sektor og næringsliv er sterkt fokusert på digitalisering, og vi trenger mer IT-sikkerhetskompetanse, uttalte Otto Isaksen, leder av IT-klyngen Digin til fvn. 

 Følgende kurs tilbys:

  • Developing an ICT Security Culture
  • Security Issues of Evolving Technologies
  • GDPR Overview
  • GDPR In-Depth
  • Incident Handling and Response
  • Risk and Threat
  • Risk Countermeasures
  • Security By Design (HW/SW)
  • Frameworks and Controls
  • Value and Supply Chain Security