Foto: Kristian Thomassen

Nytt medlem i Digin: AppSens

AppSens har utviklet en innovativ, effektiv, trådløs og medisinsk sertifisert hjerteovervåker. Produktet førte til at selskapet vant Sparebanken Sør og Digins innovasjonspris 2020.

- Vinneren har et stort kommersielt potensial, men også et enormt potensial til å bedre folkehelsen, sa Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør, da han delte ut innovasjonsprisen under Digitalkonferansen.

For AppSens, som leverer på en digital plattform, er Digin et naturlig kompetansemiljø som selskapet kan dra nytte av. 

- Vi opplever en rivende utvikling innen digitalisering av helsesektoren. I Norge ligger vi langt fremme i mange bransjer, og vi kan helt sikkert lære noe av de andre medlemmene i Digin, stadfester Tord Ytterdahl, daglig leder i AppSens.

Hjerterytmesensoren som selskapet har utviklet skal avdekke hjerteflimmer. 

- Hjerteflimmer er en av de vanligste hjerteforstyrrelsene. Det kan utgjøre en risiko fordi den kan føre til hjerneslag, forklarer Ytterdahl.

Hjerteflimmer kan være vanskelig å diagnostisere fordi det kommer og går – for noen også uten symptomer.

- Derfor er det ikke alltid hjerteflimmer fanges opp ved korte EKG-opptak.

Ved å feste hjertesensoren på brystkassa kan den overvåke hjerterytmen i en lengre periode, gjerne en uke. Det gir leger og kardiologer en bedre forutsetning for å avdekke hjerterytmeforstyrrelser. 

- Dette er en effektivisering og forenkling av dagens praksis.

Konstituert daglig leder i Digin, Jeanette Tharaldsen, ønsker AppSens hjertelig velkommen som nytt medlem av Digin.

- AppSens er en innovativ og fremadstormende bedrift som vi gleder oss over å ha med på laget.