Nytt program skal koble oppstartsbedrifter med offentlig sektor

Regjeringen lanserer nå programmet StartOff for å gjøre samarbeid mellom oppstartsbedrifter og offentlig sektor enklere.

– Vi trenger kreativiteten og innovasjonskraften som finnes i oppstartsmiljøene hvis vi skal lykkes med å løse fremtidens utfordringer samtidig som befolkningen får gode velferdstjenester. Derfor lanserer vi et nytt program for oppstartsbedrifter, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), i denne artikkelen hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Gjennom StartOff skal offentlige virksomheter formulere utfordringer og behov som oppstartsmiljøer kan løse. Programmet skal også veilede i offentlige anskaffelser og hjelpe oppstartsbedrifter fra utvikling og testing til en eventuell anskaffelse.

Oppstartsbedriftene vil igjennom et StartOff-prosjekt også få veiledning i hvordan produktet kan skaleres inn mot offentlig sektor. Programmet tilbyr samtidig støtte til det innkjøpstekniske og -juridiske.

StartOff er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).