Jeanette Tharaldsen, konstituert daglig leder i Digin. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.

Optimisme og muligheter i IKT-bransjen

IKT Temperatur Sør 2020 tegner et positivt bilde for det kommende året. IKT-bransjen ser for seg å opprettholde eller øke sine investeringer og en høy andel av bedriftene vurderer også nyansettelser.

- Dette er resultater fra en analyse Moment Analyse har gjort på vegne av Digin. Resultatene fra analysen er i tråd med Økonomisk rapport, som Næringsforeninga i Kristiansandsregionen presenterte på deres juleavslutning i Kilden 11. desember, forklarer konstituert daglig leder i Digin, Jeanette Tharaldsen.

Økonomisk Rapport baserer seg på regnskapstall fra 19.000 Agder-bedrifter, mens IKT Temperatur Sør 2020 er en undersøkelse blant Digins medlemmer. 

IKT-bransjen er den med størst optimisme, skriver Fædrelandsvennen i denne saken, hvor de presenterer funn fra Økonomisk rapport.

- Koronapandemien har sørget for et hopp innen digitalisering. Bedrifter som før var tilbakeholdne har nå oppdaget og omfavnet digitale løsninger. Dette bidrar til optimismen, sier Tharaldsen.  

IKT Temperatur Sør 2020, som kom ut i august, viser at flere IKT-bedrifter faktisk ser for seg å ansette i den kommende tiden. Korona har sørget for økt etterspørsel etter digitale løsninger.

I en artikkel i Fædrelandsvennen forteller TietoEVRY, Bouvet og Knowit at de alene skal ansette en rekke fagfolk i tiden som kommer. 

 - Denne utviklingen gjelder ikke bare de store aktørene innen IKT, heldigvis, det gjelder hele bransjen, avslutter Tharaldsen. 

Her kan du lese Næringsforeningen i Kristiansandsregionens sak om Digin, og her kan du lese Økonomisk rapport.