Påmelding til Sikkerhetskonferansen har startet!

16. oktober arrangerer Digin i samarbeid med ATEA, Webstep, DNB og Egde Consulting - Sikkerhetskonferansen i Kristiansand. Årets tema er beredskap og samfunnssikkerhet – hvordan kan de store aktørene innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering samarbeide for å utvikle nye løsninger basert på bruk av kunstig intelligens og annen ny teknologi?

Store endringer i klima har skapt mange nye utfordringer i samfunnet. Ekstremvær skaper flom, ras, tørke. Hvor kan vi bruke teknologi til å forutse bedre hva som kan skje og teknologi til å møte disse utfordringene? Dette setter vi fokus på under årets Sikkerhetskonferanse.

Samfunnssikkerhet og digital sikkerhet viktige områder for regjeringen, og for første gang i historien i Norge er det nå en egen samfunnssikkerhetsminister, Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Tybring-Gjedde kommer på konferansen og vil fortelle hvordan regjeringen ser på disse utfordringene. At digital sikkerhet inngår i porteføljen gjør at det nå må sees i sammenheng med samfunnssikkerhet generelt, og dette vil Tybring-Gjedde belyse under konferansen.

Vi hører hva forskere sier, hvilke utfordringer har de som skal løse dette og hvilke muligheter ser vi innen bruk av ny teknologi for å løse dette. Ikke minst er IT Sikkerhet utrolig viktig i denne sammenheng. Vi har derfor invitert Microsoft, Bouvet, Netsecurity, Norkart, Intoto og Egde Consulting til å holde foredrag for å vise hvordan de ulike aktører jobber med å utvikle nye løsninger.  Kom på konferansen. Her kan du lære mye og ikke minst skaffe deg nye forretningsmuligheter. Nå kan du sikre deg early bird billetter til redusert pris. Les mer om våre spennende foredragsholdere her og meld deg på!